Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117298
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bukytė, Laura
Title: Bendrojo vertinimo modelio taikymas švietimo organizacijoje
Other Title: Application of common assessment framework in an educational institution
Extent: 67 p.
Date: 19-May-2011
Keywords: Bendrojo vertinimo modelis;viešasis sektorius;švietimo organizacija;Common assessment framework;public sector;educational organization
Abstract: Gerinant švietimo institucijų veiklą svarbu integruoti veiksmingą savęs įvertinimo modelį, kuris atskleistų esamus organizacijos pasiekimus ir trūkumus. Dabartiniu metu vis didesnio pripažinimo sulaukia Bendrojo vertinimo modelis (BVM), skirtas viešojo sektoriaus įstaigų veiklos savianalizei (savęs įvertinimui) atlikti. BVM kaip organizacijos veiklos įsivertinimo priemonė galėtų būti kūrybiškai pritaikyta švietimo organizacijose, atsižvelgiant į jų veiklos aplinką ir švietimo lygmenis. Galima konstatuoti, kad Bendrojo vertinimo modelis - naujausias „išradimas“ padedantis organizacijai įsivertinti savo veiklą bei siekti tobulumo. Šis modelis pamažu pradėjo plisti ir mūsų šalyje, tačiau platesnio aukštųjų mokyklų atgarsio nesulaukiama. Galima teigti, kad egzistuoja probleminės priežastys, dėl kurių šalies aukštosios mokyklos dar netaiko šio paprasto įsivertinimo modelio. Magistro darbe išsamiai išanalizuotas BVM, jo taikymas viešojo sektoriaus organizacijose bei aptarti kiti kokybės vadybos modeliai. Taip pat buvo siekiama nustatyti BVM taikymo galimybes švietimo organizacijoje. Tyrimas atliktas Žemaitijos Kolegijoje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad šioje įstaigoje kokybės vadybos apraiškos yra jaučiamos, tačiau konkretus savęs įsivertinimo modelis nėra taikomas. Todėl BVM galėtų tapti veiksminga priemone, siekiant organizacijos tobulumo.
To improve the work of Institutions of Education it is important to integrate effective self-evaluation model revealing present achievements and failings in an organization. Nowadays the Common Assessment Framework (CAF) intended to evaluate the work of Public Offices is increasingly appreciable. CAF as the assessment of the work of an organization could be creatively adapted in Institutions of Education depending on their policy and education standards. CAF is the newest “invention” that helps for an Institution to estimate its policy and to endeavour at perfection. This model gradually spreads in our country, but doesn’t attain the major response in a Higher Educational Institutions. There are problematical reasons why the Higher Educational Institutions of our country do not apply this simple model of self-evaluation. In this study CAF, its application in the Public Offices are properly analyzed, also there are discussed other models of quality management. The purpose of this study is to define the possibilities of CAF application in Educational Institutions. The research work was done in Zemaitija College. It emerged that there are quality management manifestations but there are no application of the concrete model of self-evaluation in this College. CAF could be effective expedient to endeavour at perfection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117298
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.