Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117180
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bulovienė, Jūratė
Title: Gabių paauglių kūrybos proceso patirties fenomenologinė analizė
Other Title: Phenomenological analysis of the creative work process expierence of gifted teenagers
Extent: 86 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: gabus;paauglys;kūryba;creative;gifted;teenagers
Abstract: Magistro darbo vadovas: doc. dr. D. Nasvytienė Tyrimo tikslas : Apibrėžti gabaus paauglio patyrimą kūrybos proceso metu, apibūdinti šį fenomeną, jį aprašyti. Tyrimo metodas: Fenomenologinės analizės metodas Tyrimo uždaviniai : 1. Suformuoti klausimus tiriamiesiems taip, kad jie plačiau papasakotų ką jautė, išgyveno, patyrė kūrybos proceso metu. 2. Atlikti fenomenologinį gabaus vaiko patyrimo tyrimą. 3. Sudaryti bendrą gauto fenomeno apibrėžimą. 4. Suformuluoti ir pateikti galutines išvadas. Tiriamieji : Tyrime dalyvavo 10 ,, Liepaičių“ chorinio dainavimo muzikos mokyklos moksleivių. Tiriamųjų amžius - 16 metų. Išnagrinėjus literatūrą ir išsamiai atlikus tyrimą fenomenologinio metodo pagalba, gautas galutinis gabaus paauglio patyrimas kūrybos proceso metu . Gabaus paauglio patyrimas kūrybos procese, yra: teigiamų jausmų ir emocijų išgyvenimas; tėvų, mokytojų įtakos kūrybos procese pripažinimas; bendrumo ir kolektyvo svarbos pajautimas; nemalonių jausmų ir neigiamų emocijų išgyvenimas; atgalinio ryšio svarbos pajautimas; pasitenkinimo savo veikla ir savimi išgyvenimas; muzikos poveikio išgyvenimo jausmas; savęs supratimo išgyvenimas.
Scientific supervisor of a post graduated studies work: Doc. Dr. D. Nasvytienė The aim of the research: to define the experience of the gifted teenager what he feels in the process of the creative work, to characterize this phenomenon, describe it. Research method: the method of a phenomenological analysis. The task of a research: 1. To structure the questions for the exploratory in such a way, that they could enlarge what they have felt, experienced in the process of the creative work. 2. To do a phenomenological research of the gifted child’s experience. 3. To make the general description of the received phenomenon. 4. To formulate and give the final finding. Experimental group: 10 choral singing students of the music school “Liepaitės” participated in the research. Students age – 16 years. After exploring the literature and making a research with the help of phenomenological method, there was founded a final experience of a gifted teenager in the process of creative work. A gifted teenager experience in the process of creative work is: experience of the positive feelings and emotions; the acceptance of parents and teachers influence for the process of creative work; sensation of belonging and collective importance; experience of unpleasant feelings and negative emotions; sensation of the backward relation importance; experience of the satisfaction of their work and them; experience of music feeling effect; experience of understanding of ourselves.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117180
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.