Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGulbinas, Zenonas-
dc.contributor.authorBabravičius, Andžej-
dc.date.accessioned2020-12-22T15:39:56Z-
dc.date.available2020-12-22T15:39:56Z-
dc.date.issued2007-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/117178-
dc.description.abstractPažintinis mokomasis turizmas Dieveniškių istoriniame regioniniame parke” Darbo tikslas – įvertinti pažintinio mokomojo turizmo Dieveniškių istoriniame regioniniame parke galimybes, nustatant ir apibūdinant parko vertybes ir lankomus objektus, bei sudaryti pažintinio turizmo schemą. Siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą, darbo metu įgyvendinti šie uždaviniai: pateikta pažintinio mokomojo turizmo samprata, taip pat pateikta Dieveniškių istorinio regioninio parko charakteristika, apibūdintos svarbiausios gamtos ir kultūros paveldo vertybės bei pasiūlyti pažintiniai mokomieji takai ir maršrutai Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, paruoštas darbas pritaikytas edukaciniams tikslams. Parko teritorijoje įrengti Gaujos mokomasis takas ir pažintinis takas „Mūsų medžiai“. Darbe papildomai pasiūlyti bei aprašyti dar vienas pėsčiųjų pažintinis takas, dviračių trasa bei automobilių maršrutas. Visi pažintiniai mokomieji turistiniai maršrutai ir trasos bei lankomi objektai pavaizduoti autoriaus sudarytoje Dieveniškių istorinio regioninio parko pažintinio turizmo schemoje. 6 ir 7 klasėms pasiūlyti popamokinės veiklos užsiėmimai, kuriuos rekomenduojama vesti regioninio parko teritorijoje, panaudojant darbo metu sukauptą medžiagą apie parke esančias gamtines vertybes. Dieveniškių istoriniam regioniniam parkui rekomenduojamas pažintinis mokomasis kultūrinis turizmas, nes šiam parkui yra būdingi etnografiniai kaimai su senoviškais pastatais bei didelė kultūros paveldo vertybių koncentracija.lt
dc.description.abstractThe purpose of the paper is to evaluate the possibilities of the cognitive educational tourism in Dieveniškės Historical Regional Park while identifying and describing valuables and objects of interest as well as to develop a plan of educational tourism. In attaining the set target, the paper has included the implementation of the following tasks: presentation of the concept of cognitive educational tourism as well as specification of Dieveniškės Historical Regional Park indicating the major valuable objects of nature and culture and cognitive educational paths and routes in Dieveniškės Historical Regional Park. The paper is pursuing the educational purpose. There have been Gauja educational path and cognitive path “Our trees” equipped in the park. The paper also proposes and describes additional cognitive path for pedestrians and a route for bicycles and motor vehicles. All the informational educational paths and routes are depicted in the informational tourism scheme of Dieveniškės Historical Regional Park developed by the author. Extra-curriculum classes for 6th and 7th grades are suggested to be conducted in the regional park using the accumulated materials on the nature’s valuables located in the park. Cognitive educational tourism is recommended for Dieveniškės Historical Regional Park as the park has comprises specific folklore villages with ancient buildings and multiple valuables of cultural inheritance.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent70 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpažintinis mokomasis turizmaslt
dc.subjectDieveniškių regioninis parkaslt
dc.subjectGaujos takaslt
dc.subjectDieveniškės Historical Regional Parken
dc.subjectCognitive educational tourismen
dc.subjectGauja pathen
dc.subject.otherFizinė geografija / Physical geography (N006)-
dc.titlePažintinis mokomasis turizmas Dieveniškių istoriniame regioniniame parkelt
dc.title.alternativeCognitive educational tourism in Dieveniškės Historical Regional Parken
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.