Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117131
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Tamošaitytė, Aušra
Supervisor: Grigas, Romualdas
Title: Teritorinės bendruomenės ir bendrojo lavinimo mokyklos sąveika: būklė ir rezervai (Pagirių miestelio atvejis)
Other Title: Interaction between local community and secondary school: current situation and unfulfilles reserves (Case of Pagiriai village)
Extent: 70 p.
Date: 14-May-2008
Keywords: Bendruomenė;mokykla;Pagiriai;Community;school;Pagiriai
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama mokyklos bendruomenė ir jos bendradarbiavimas su vietos teritorine bendruomene. Ugdydama asmenybę, mokykla pirmiausia turi padėti kiekvienam suprasti save, suvokti savo tapatybę, rasti gyvenimo tikslą. Šio tikslo galima sėkmingai siekti, kai gyvuoja mokyklos bendruomenė, aktyviai ir veiksmingai dirba visi bendruomenės nariai. Magistro baigiamąjį darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje pateikiama bendruomenės, teritorinės bendruomenės, mokyklos bendruomenės sampratos, jų bendradarbiavimo galimybės, būdai. Šio darbo tikslas - įvertinti teritorinės bendruomenės ir bendrojo lavinimo mokyklos sąsajas, būklę ir rezervus. Antroje dalyje pateikiama mokyklos ir teritorinės bendruomenės ryšio svarba vykdant administravimą. Trečioje magistro darbo dalyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas Vilniaus rajono Pagirių gyvenvietėje, jame dalyvauja bendrojo lavinimo mokyklos mokytojai, moksleiviai, jų tėvai, administravimo institucijų atstovai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Apibendrinant, galima sakyti, kad mokyklos ir vietos bendruomenės ryšys yra svarbus tiek pačiai mokyklai, tiek visai bendruomenei. Bendruomenės gyventojai mokosi bendradarbiauti, įgyja reikalingų žinių ir patirties, tobulėja. Taip pat keliamas gyventojų kultūrinis lygis. O mokyklai naujų gyventojų įtraukimas į bendrą veiklą, padeda siekti ugdomųjų tikslų ir viešojo administravimo vykdymo.
This study is analysis of community of schools, their relations and cooperation with local communities. First of all developing personality school should help everyone to realize themselves, to comprehend sameness and individuality, to clarify personal objections of life. This goal is achieved more easily when schools and local communities are working efficiently and actively together and everyone is involved personally. This study consists of three parts. In the first part are given conceptions of community, schools community, local community, communication methods and cooperation possibilities. The goal of this study – evaluate connections, conditions and reserves of local and schools communities. In the second part of this study is shown the importance of cooperation between school and local communities during implementation of administration. The results of empirical research are shown in the third part of this study. The research has been done in Pagiriai, which is suburb of Vilnius city. The participants of this research are teachers, school children, their parents and representatives of administration offices. All conclusions and proposals are given in the end of this study. We conclude that link between schools and local communities is important to both sides. Members of local community learn to cooperate, acquire knowledge and experience also improve themselves. This leads to the rising standards of culture of local community. Involvement of new local community members to the common activity helps school community to reach purposes of education and public administration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117131
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.