Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117128
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Masiulienė, Jūratė
Title: Švietimo institucijos vadovas ugdymo paradigmų kaitoje - tarptautinių projektų ir programų vadyba
Other Title: The principal of the educational institution in the vicissitude of the educational paradigms – the management of the international projects and programmers
Extent: 122 p.
Date: 14-Jun-2011
Keywords: Švietimo institucijos vadovas;tarptautiniai projektai;kompetencija;The principal of the Education institution;international projects;competence
Abstract: Švietimo institucijos vadovo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai kinta, o jo profesijai keliami vis didesni reikalavimai. Norint atsakyti į atviros kaitai, nuolat „besimokančios“ visuomenės lūkesčius, vadovui privalu įvaldyti daugelį vaidmenų, įgyti įvairių kompetencijų. Darbe atkleidžiami švietimo institucijos vadovo vaidmens ypatumai, organizuojant tarptautinių projektų vadybą mokykloje. Bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu, respondentais pasirinkome tarptautiniuose projektuose dalyvaujančius ir juos inicijuojančius švietimo įstaigų vadovus.
The role of the principal of the Education institution experiences a rapid change in contemporary world and yet the higher expectations are brought up to his profession. The principal has to master a lot of different roles and develop a variety of abilities in order he could satisfy the expectations of the society, which is open to vicissitude and could be featured as interminable student. This project educe the peculiarities of the role of the Education institution‘s principal in organizing of the international projects‘ management in school. In cooperation with the Educational Exchange Assistance Fund respondents were chosen from the principals of the Education institutions, who are participants and initiators of the international projects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117128
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.