Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117127
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Narkutė, Kamilė
Title: 7–9 metų vaikų kūrybinės veiklos organizavimas pramoginių ir šiuolaikinių šokių studijose
Other Title: An organization of creative activities for children of age from 7 till 9 years in ballroom and contemporary dance studios
Extent: 70 p.
Date: 4-Jun-2013
Keywords: vaikai;kūrybinė veikla;neformalus ugdymas;šiuolaikinis šokis;pramoginis šokis;children;creative activities;informal education;contemporary dance;ballroom dance
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas 7–9 metų amžiaus vaikų kūrybinės veiklos organizavimas pramoginio ir šiuolaikinio šokio studijose. Pažymėtina, jog neformalaus švietimo srityje dirbantys pramoginio šokio mokytojai suvokdami vaikų kūrybos poreikį ir reikalingumą, neretai apsiriboja tik šokio atlikimo technikos tobulinimu, nepaiso naujų šiuolaikinių švietimo gairių, nesidomi Lietuvos Respublikos įstatymais. Šokio pamokose naudoja savo sukurtus veiklos modelius, kurie skurdina pamoką, nesuteikia galimybės vaiko kritinio mąstymo tobulėjimui. Tyrimo objektas: 7–9 metų vaikų kūrybinės veiklos organizavimas. Tyrimo tikslas – atskleisti 7–9 metų vaikų kūrybinės veiklos organizavimo pramoginio ir šiuolaikinio šokio studijose ypatumus.
In this paper is about how to organize creative activities for children of age from 7 till 9 years in ballroom and contemporary dance studios. It should be noted that informal education teachers of ballroom dance understands need and necessity for children's creativity. But their teachings are often limited to dance technique improvements, ignoring modern education guidelines and laws of the Republic of Lithuania. In dance classes teachers use their own teaching models, which impoverishing the lesson and restricts from development of children critical thinking. Object of research: dance creativity activities for children aged from 7 till 9 years. Purpose of the research: to reveal the how dance creativity activities are organized during ballroom and contemporary dance studies for children aged from 7 till 9 years.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117127
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

110
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.