Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117104
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kavaliauskienė, Dalia
Title: Profesinių mokyklų vadovų vadybinės kompetencijos ir jų tobulinimo galimymės
Other Title: The aim of this research work is to investigate the management qualification and competence of vocational school leaders and foresee ways of theirs improvement
Extent: 123 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: mokyklų;vadovų;vadybinės;kompetencijos;school;leaders;management;competence
Abstract: Lietuvos švietimo integracija į Europos Sąjungos švietimo erdvę kelia naujus reikalavimus profesinių mokyklų vadovams. Svarbiausias kaitos procesų veiksnys profesinėse mokyklose-aukščiausios kvalifikacijos vadybos specialistai (vadovai), turintys reikiamų žinių ir įgūdžių, kompetetingi, nuolat tobulinantys savo kvalifikaciją bei vadybinius gebėjimus. Siekiant švietimo kokybės pastaruoju metu iškyla būtinybė ugdyti profesinės mokyklos vadovų vadybinę kompetenciją. Profesinės mokyklos, jų vadovai moksliniuose tiriamuosiuose darbuose nėra minimi, neištyrinėta jų vadybinės kompetencijos raiška vadybinėje švietimo veikloje. Profesinių mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų tyrimu siekiama išanalizuoti kompetencijas ir jų raišką vadybinėje veikloje, išsiaiškinti su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria šiuolaikinių profesinių mokyklų vadovai dirbdami vadybinį darbą.
SUMMARY The aim of this research work is to investigate the management qualification and competence of vocational school leaders and foresee ways of theirs improvement. Objects of the research: to analyze the scientific literature and standards which are connected with the management qualification and competence of vocational school leaders; to establish the management qualifications and status of vocational school leaders; to diagnose problems which restrict leaders’ managing competence and their expression at vocational schools; to foresee improvement directions of vocational school leaders’ managing competence. Methods of research: analyses, deductions, extrapolation, modeling, excel statistics. Leaders of the vocational schools (directors, assistant directors, chiefs of departments) took place in this research work. The research determined the management competence as an expression of knowledge, capabilities, standpoints, personal values and properties which influence a successful work of vocational school leaders Dynamical educational reforms, integration to EU educational area require to improve personal and organizational capability ties of school management. Model must be identical to different changes and European dimension. Management must be professional and intellectual. Professional management and culture of management conception is developing at the vocational schools. The research results show that it is necessary to improve managing competence of vocation school leaders. The results point the weakest and the strongest capabilities. Leaders should improve their personal competence, changes of leading competence, to improve foreign language skills, knowledge about audit and ruling over the projects. They should initiate additional financial maintenance of school and have abilities to form and change the culture of school. During the research work there were diagnosed the problematic areas to the interference for vocation school leaders expression. It should be recommended to improve the system of leaders’ certifications, to organize courses of perfection. In conclusion, it would be useful to create the basic model of school leaders’ management competence which should be adapted according to Lithuanian needs and situation in order to educate the perfect school leaders.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117104
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

53
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.