Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116949
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Pachomčik, Denis
Title: Lokalioji istorija ir jos samprata mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijose 1918-1940 m
Other Title: Local history and it's reflection in the science and science popularing publications during 1918-1940
Extent: 60 p.
Date: 31-May-2013
Keywords: lokalioji istorija;šiuolaikinis istorijos mokslas;1918-1940 m. publikacijos;local history;modern history science;the laocal history publications in Lithuania during 1918-1940
Abstract: Magistro baigiamajame darbe atskleisti lokaliosios istorijos sampratą ir įvertinti lokaliųjų tyrinėjimų tendencijas 1918-1940.Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama lokaliosios istorijos samprata šiuolaikiniame istorijos moksle, identifikuojant lokalinių tyrimų svarbos suvokimo lygį Lietuvoje ir pasaulyje. Antroje darbo dalyje analizuojama institucinės ir metodologinės prielaidos lokaliosios istorijos tyrinėjimams atsirasti Pirmosios Respublikos istoriografijoje, įvertinama lokaliosios istorijos refleksija 1918-1940 m. akademinėje bendruomenėje. Trečioje darbo dalyje nagrinėjamos lokaliosios istorijos publikacijų, pasirodžiusių 1918-1940 m. tematikos, chronologinių ribų, metodologijos bei šaltinotyros požiūriu.
The aim of the research is to reveal local history‘s definition and core elements in modern history science as well as to identify the main tendencies in it‘s research in Lithuania during 1918-1940. In the first part of the master work the fundamental features of local history and it's reflection in the modern history science are founded. In the second part of the master works the institutional and professional base of local historiography in Lithuania during 1918-1940 was analyzed. In the third part of the work the methodology, chronology and tematics of the local history publications during 1918-1940 was identified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116949
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.