Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116928
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gaidamavičienė, Skaidrė
Supervisor: Vaicekauskien��, Vaiva
Title: Profesinės mokyklos veiklos kokybės matavimas taikant vidaus audito ir vidurinio ugdymo programos akreditacijos metodikas
Other Title: Measure of the quality of vocational school activity by using methods of internal audit and accreditation of secondary education
Extent: 79 p.
Date: 8-Jun-2007
Keywords: Auditas;akreditacija;kokybė;valdymas;Vocational school;audit;quality;accreditation
Abstract: XXI a. kelia kokybiškai naujus reikalavimus asmeniui, visuomenei, o taip pat ir juos ugdančiai švietimo sistemai. Kokybiškas ir visuotinai prieinamas švietimas tampa bendros visuomenės gerovės prielaida. Tai – strateginis švietimo plėtros siekis, esminė UNESCO ,,Švietimas visiems" programos nuostata. Todėl kiekviena mokykla privalo nuosekliai ir sistemiškai įvertinti savo veiklą bei turi būti pasirengusi atlikti visas kokybės vadybos funkcijas: kelti tikslus, planuoti, organizuoti bei vadovauti veiklai, ją kontroliuoti bei vertinti.Darbo tikslas - atskleisti vidurinio ugdymo programos akreditacijos, vidaus audito bei nuomonių tyrimo derinio teikiamas galimybes planuojant mokyklos veiklą bei gerinant mokyklos veiklos kokybę.
The purpose of this master work by combination methods of secondary school accreditation, internal audit and oppinions research to reveal the opportunities afforded ground for planning school‘s activity and improving the quality of the school activity. Type of research - one case ( school‘s) research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116928
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.