Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116878
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Žakienė, Inesa
Supervisor: Pumputis, Dalius
Title: Horvico ir Tompsono įvertinio dispersijos vertinimas
Other Title: Estimation of the variance of the Horvitz & Thompson estimator
Extent: 81 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: apytikslė dispersija;baigtinė populiacija;Horvico ir Tompsono įvertinys;kalibruotasis įvertinys;sluoksninis ėmimas;approximate variance;finite population;Horvitz & Thompson estimator;calibrated estimator;stratified sampling design
Abstract: Šiame magistro diplominiame darbe, naudojant skirtingas atstumo funkcijas ir kalibravimo lygtis, išvedami Horvico ir Tompsono įvertinio dispersijos įvertinių svoriai. Tokiu būdu, sukonstruojami aštuoni nauji Horvico ir Tompsono įvertinio dispersijos įvertiniai. Naudojant Teiloro ištiesinimo metodą pateikiamos sukonstruotų įvertinių apytikslės dispersijos ir pasiūlyti šių dispersijų įvertiniai. Be to, darbe atliekamas matematinis modeliavimas, kurio eksperimentai atlikti naudojant darbo autorės sukurtas MATLAB programas. Matematinio modeliavimo tikslas - naujus įvertinius palyginti tarpusavyje ir su standartiniu įvertiniu. Tiriama, kaip įvertinių tikslumas priklauso nuo pasirinkto imties plano.
In this master's graduation work, the weights of estimators of Horvitz & Thompson estimator of variance are defined by using some different distance function and calibration equations. In such a way, the new eight estimators of Horvitz & Thompson estimator of variance were constructed. Using the Taylor linearization method the approximate variances of the constructed estimators were derived. The estimators of the variances of these estimators are proposed as well. Also we perform here a mathematical modeling using MATLAB program. The aim of this mathematical modeling is to compare the new estimators with each other and with a standard one. We analyze also how the accuracy of estimators depends of selected sampling design.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116878
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.