Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116797
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vaitkevičiūtė, Donvina
Title: Kalnų dviratininkų rengimo ir jų fizinių ir funkcinių galių charakteristika
Other Title: The characteristics of training, physical strength and functional ability of mountain bikers
Extent: 62 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: Kalnų dviratininkai;fiziniai krūviai;metinis treniruočių ciklas;fizinės ir funkcinės galios;Mountain bikers;physical loads;annual training cycle;physical strength and functional ability
Abstract: Nors Lietuvos plento ir treko dviratininkų rengimo klausimais mokslinių publikacijų yra paskelbta nemažai, tačiau Lietuvos kalnų dviratininkų rengimo, fizinių ir funkcinių galių kaitos mokslinių tyrimų duomenų literatūros šaltiniuose mes neaptikome. Todėl yra aktualu išryškinti Lietuvos kalnų dviratininkų esminius parengtumo ir treniruočių bruožus, kurie vėliau leistų tobulinti šios rungties dviratininkų rengimą. Tikslas. Ištirti Lietuvos kalnų dviratininkų rengimą ir jų fizinių ir funkcinių galių dinamiką metiniu treniruočių ciklu. Uždaviniai: ištirti Lietuvos kalnų dviratininkų rengimąsi kalnų dviračių kroso ir maratono varžyboms ir išryškinti rengimo ypatumus; nustatyti Lietuvos kalnų dviratininkų fizinio išsivystymo rodiklių kaitą metiniu rengimosi ciklu; nustatyti Lietuvos kalnų dviratininkų fizinių ir funkcinių galių rodiklių kaitą metiniu rengimosi ciklu; išanalizuoti ir apibendrinti Lietuvos kalnų dviratininkų varžybinę veiklą. Buvo analizuotas kalnų dviratininkų atliktas fizinis krūvis parengiamuoju ir varžybiniu laikotarpiais. Atlikta sportininkų dienoraščių analizė. Tyrimuose dalyvavo Lietuvos kalnų dviratininkai (n = 19). Išmatuoti antropometriniai ir fiziometriniai fizinio išsivystymo rodikliai. Specialiam anaerobiniam alaktatiniam galingumui nustatyti buvo taikomas 10s trukmės maksimalių pastangų testas, o mišriam anaerobiniam alaktatiniam glikolitiniam galingumui nustatyti naudotas Wingate 30 s trukmės maksimalių pastangų testas. Aerobinis pajėgumas nustatytas atliekant nuosekliai didėjančio krūvio testą veloergometru, šio tyrimo metu buvo registruojami kiekvieno kvėpavimo ciklo plaučių ventiliacijos (PV), pulso dažnio (PD), deguonies suvartojimo (VO2) ir galingumo (W) rodikliai ties kritinio intensyvumo ir anaerobinės apykaitos slenksčio ribomis. Lietuvos kalnų dviratininkų rengimasis metiniu treniruočių ciklu turi savo savitą struktūrą ir turinį. Mūsų tirtieji kalnų dviratininkai metiniu ciklu treniravosi 204 dienas ir atliko 207 pratybas, kurių trukmė buvo 398 valandos. Važiavimo dviračiu fizinio krūvio apimtis siekė 4845 km. Specialiajam sportiniam rengimui buvo skirta 257 valandos. Lyginant mūsų tyrimų metu gautus duomenis su literatūros šaltiniuose skelbiamais, matome, kad mūsų tirtų Lietuvos kalnų dviratininkų fizinis krūvis yra mažas. Lietuvos kalnų dviratininkų antropometriniai fizinio išsivystymo rodikliai metiniu treniruočių ciklu kito savitai. Artėjant varžybų laikotarpiui, mažėjo kūno masė (p 0,05). Kiti aerobinio pajėgumo rodikliai – darbo galingumas ir DP ties KIR ir ANS padidėjo statistiškai patikimai. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinio pajėgumo rodiklių kaita metiniu treniruočių ciklu rodo teigiamą šios organizmo sistemos adaptacijos prie fizinių krūvių eigą. Tiriamųjų kalnų dviratininkų Rufjė indeksas metiniu treniruočių ciklu pagerėjo nuo 4,46 iki 3,01 (p < 0,05). PD ramybėje ir praėjus 1 min po standartinio fizinio krūvio buvo statistiškai patikimai mažesni (p < 0,05). Mūsų tirti kalnų dviratininkai 2010 – 2011 metų sezono metu startavo 15 varžybų (Lietuvos kalnų dviračių maratono taurėse, bei kalnų dviračių kroso varžybose). Jų rezultatai svyruoja nuo prizinių vietų, iki vietų antroje dalyvių grupės pusėje. Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad mūsų tirti Lietuvos kalnų dviratininkai atsilieka nuo pajėgiausiųjų pasaulio kalnų dviratininkų savo fizinio krūvio apimtimi, fiziniais ir funkciniais rodikliais ir atitinka tik mėgėjų lygį.
We found many studies investigating Lithuanian track and road cyclists, however there are no studies on the training characteristics, physical strength and functional ability of Lithuanian mountain bikers. Therefore it is highly relevant to highlight the essential features of the preparation and training of Lithuanian mountain bikers, which would allow us to improve the training process. The aim of this study was to investigate the dynamics of training, physical strength and functional ability of Lithuanian mountain bikers during the annual training cycle. The tasks of this study: to investigate the training for cross country and cross country marathon events of Lithuanian mountain bikers and highlight the training features; to establish the changes in indices of the physical development, physical strength and functional ability during the annual training cycle; to analyze and summarize the competitive activity of Lithuanian mountain bikers. Nineteen Lithuanian mountain bikers (19 – 29 years old) who participated in cross country and cross country marathon events were tested during the preparatory and competitive phase of their season. Anthropometric and physiometric indices of physical development were measured. Muscle power in the different zones of energy production was studied. The 10-second test was performed to estimate the special alactic anaerobic power output, whereas the 30-second Wingate test was performed to estimate composite alactic anaerobic glycolytic power output using a Monark 894E veloergometer. For evaluating aerobic capacity, a progressive incremental laboratory cycling test to exhaustion was performed by using Oxycon Mobile, a telemetric breath-by-breath system. During this test, pulmonary ventilation (VE), heart rate (HR), oxygen usage (VO2) and power output (W) was continuously registered at the anaerobic threshold and intermittent critical power intensity (PCi). The training process of the Lithuanian mountain bikers has its distinctive structure and content during the annual training cycle. This group of mountain bikers had 204 days of exercise and 207 exercises that lasted about 389 hours. The total distance cycled was 4845 kilometres. Lithuanian mountain bikers spent 257 hours in special training (cycling) during this period. After comparing the results of our study with the parallel scientific studies we can state that the annual physical load of Lithuanian mountain bikers is small. The anthropometric indices of Lithuanian mountain bikers changed accordingly. Body mass (p 0,05). Other indices of aerobic capacity, such as power output and oxygen pulse at the anaerobic threshold and intermittent critical power intensity showed a statistically significant increase. The functional ability of cardiovascular and respiratory systems changed positively, suggesting proper adaptation of these systems to physical load during the annual training cycle. The Roufier index improved from 4,46 to 3,01 (p < 0,05). Resting HR and HR 1 minute after standard physical load were statistically and significantly lower (p < 0,05). This group of mountain bikers participated in 15 competitions (cross country and cross country marathons) held in Lithuania during the 2010-2011 season. Their results vary from medal finishes to placements in the second half of the participants' group. The results of the study allow us to affirm that the tested Lithuanian mountain bikers fall short of the world's most accomplished mountain bikers in their physical load, physical and functional indices, and more accurately correspond to an amateur level.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116797
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.