Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116751
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Krisiūnienė, Ana
Title: Informacinių technologijų taikymas ikimokykliniame amžiuje
Other Title: Information technologies in early childhood
Extent: 72 p.
Date: 5-Jun-2013
Keywords: IT;ikimokyklinis;informacinės technologijos;LEU;information technologies;childhood;preschool;IT
Abstract: Darbe analizuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų santykis su informacinėmis technologijomis. Darbo tikslas – ištirti informacinių technologijų ikimokykliniame amžiuje naudojimo poreikį ir jų taikymo ypatumus. Čia apžvelgtas įžymių pedagogų požiūris į ugdymo metodikas ankstyvajame amžiuje, išnagrinėta galima informacinių technologijų įtaka ugdant atskiras vaiko raidos sritis. Nagrinėta Lietuvos ir kitų šalių patirtis, remiantis Lietuvoje ir užsienyje vykdytų tyrimų ataskaitomis, aprašytos galimos informacinių technologijų taikymo sritys ikimokyklinėse įstaigose. Darbe apžvelgta techninė ir programinė įranga, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir įvardinti tokių įrangų svarbiausi aspektai. Magistriniame darbe aprašyti atliktų anketinių apklausų rezultatai. Remiantis ikimokyklinių įstaigų apklausos rezultatais įvardinta kiek yra populiarios informacinės technologijos šiose įstaigose, o atlikus tėvelių apklausą įvardintas amžius nuo kada vaikai pradeda naudotis informacinėmis technologijomis. Darbe apžvelgta tyrimo metu stebėtų vaikų elgsena bei aprašyti jų elgesio ypatumai. Remiantis literatūros, tyrimų ir apklausų rezultatais, buvo sukurtas programinės įrangos prototipas, kurio rezultatai ir pastebėjimai taip pat aprašyti šiame darbe. Darbo pabaigoje suformuotos išvados ir rekomendacijos vaiko pradiniam kompiuteriniam raštingumui mokyti.
The relation between pre-school children and information technologies is analyzed in this work. The aim of this work is to investigate the information technology needs in pre-school period and how IT could be applied. There is reviewed well known educators’ attitude toward education methodologies during early childhood. Also is studied IT influence on separate development areas. Based on previously studies about pre-school development in Lithuania and abroad, is described the main preschools’ education areas where information technologies can be used. The hardware and software for pre-school children is reviewed in this work. There is identified the most important aspects for such tools. This master thesis describes the results of the questionnaire survey. The survey of preschools described as far as information technology is popular in Preschools and the parents' survey what the very start of usage is. There is reviewed results of children's work with IT tools during research and described the behavior of them. Based on literature studies, surveys and research is developed a software prototype, the results and observations are also described in this work. At the end of the work is described the conclusions and recommendations how to involve children into information technology.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116751
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.