Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116717
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ralys, Kęstutis
Supervisor: Kvieskienė, Giedrė
Title: Preparation of the engaged couple for the catholic marriage
Other Title: Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai
Extent: 38 p.
Date: 25-Jun-2009
Keywords: Catholic Church;hierarchy in Lithuania;catholic family;katalikų bažnyčia;hierarchija Lietuvoje;katalikiška šeima
Abstract: Since 1995, when young people began to take care of religious education and spirituality, the Catholic Church hierarchy and the Vatican level, as well as national, this, Lithuanian Bishops' Conference expressed concern and wondered how to prepare young people for life - family. It was a really difficult situation in the family post-communist Lithuania. Me as a clergyman, was very good and happy to see, and thus be involved in the preparation for marriage - Catholic family study. This creates a 1998 first marriage love newlyweds. Lithuanian Bishops' Conference it has been approved in 2009 to adjust.
Nuo 1995 m., kada buvo pradėta rūpintis jaunimo religiniu auklėjimu bei dvasingumu, katalikų bažnyčios hierarchija tiek Vatikano lygmenyje, tiek ir nacionaliniame, t.y. Lietuvos Vyskupų konferencija, susirūpino ir iškėlė klausimą, kaip paruošti jaunimą gyvenimui - šeimai. Tai buvo iš tikrųjų sudėtinga situacija šeimoje postkomunistinėje Lietuvoje. Man, kaip dvasininkui, labai buvo gera ir džiugu matyti, o kartu ir įsitraukti į rengimą santuokai - katalikiškai šeimai, tyrimą. Taip atsiranda 1998 metais pirmoji priešsantuokinė anketa jaunavedžiams. Lietuvos Vyskupų konferencija ją patvirtina ir 2009 m. ją pakoreguoja.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116717
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.