Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116704
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dambrauskaitė, Jonė
Title: Dramos aktorių scenos judesio ugdymo ypatumai
Other Title: Features of stage movement education for actors
Extent: 62 p.
Date: 4-Jun-2013
Keywords: scenos judesys;aktorių ugdymas;vaidybos metodai;istorinė aktorių ugdymo raida;stage movement;education for actors;acting methods;historical perspective of theatre education
Abstract: Šio tyrimo tikslas – atskleisti dramos aktorių scenos judesio ugdymo ypatumus, aptariant dramos aktorių ugdymo istorinius aspektus, apžvelgiant Europos ir Lietuvos dramos aktorių ugdymo raidą, žymiausių teatro pedagogų dramos aktorių ugdymo metodus bei dramos aktorių scenos judesio ugdymo programas. Tam atlikta teatro istorijos ir žymiausių teatro pedagogų literatūros analizė. Empiriniu tyrimu siekta atskleisti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kaip seniausios ir giliausias tradicijas turinčios dramos aktorių ugdymo aukštosios mokyklos, scenos judesio dėstymo ypatumus, pasitelkiant 4 scenos judesio dėstytojų interviu ir paskaitų stebėjimo duomenų analizę. Teoriniame tyrime išryškėjo du pagrindiniai aspektai. Pirma, kad judesinės aktoriaus raiškos ir aktorių ugdymo poreikio atsiradimas buvo pagrindinis profesionalaus teatro atsiradimo XX a. pr. veiksnys. Antra, kad profesionalus Lietuvos teatras ir vaidybos ugdymo mokyklos formavosi rusų teatro kultūros įtakoje, todėl aktorių ugdyme iki šių dienų remiamasi rusų mokyklos aktorių ugdymo tradicija. Rusų ir lietuvių aktorių rengimo panašumą atskleidė ir Lietuvos ir Rusijos scenos judesio ugdymo programų palyginimas. Tiriant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenos judesio dėstymo ypatumus, taip pat išryškėjo rusų mokyklos bruožai, vyraujantys ir aktorių ugdymo praktikoje. Pabrėžtas scenos judesio programų koregavimas pagal teatro tendencijas, rodantis teatrinio ugdymo orientavimą į būsimų aktorių profesinę terpę. Scenos judesio ugdyme iškelta kalbos ir judesio jungimo problema, pastebėjus silpną jaunų aktorių kalbinio aparato valdymą profesionalaus teatro darbuose. Pagrindiniais sunkumais įvardintos vis daugėjančios stojančiųjų sveikatos problemos ir silpnas fizinis pasiruošimas, akademinių valandų trūkumas.
The purpose of the paper is to reveal the features of stage movement education for actors. Considering the importance of the theatre education development in the historical perspective, the paper reveals and analyses the specific features of the stage movement education for actors, by providing comprehensive historical-based analysis of the literature of theatre history, particularly focusing on the theatre education development in Lithuania and Europe, treating the methods for educating actors that the worldwide theatre educationalists apply and considering different syllabuses of stage movement education. The paper also treats the empirical research by interviewing four lecturers of the subject of stage movement and analyzing the data collected during the observation of the actual lectures. It reveals the specific features of stage movement education in the Lithuanian Academy of Music and Theatre having the name of the theatrical school with the oldest and deepest traditions in education of actors in Lithuania. Two main aspects were revealed in the theorical research. Firstly, the need for education of actor’s movement expression was the major factor for the professional theatre to arise in the beginning of XX century. Secondly, the professional theatre in Lithuania and schools of theatrical education were developed under the influence of Russian theatre culture, therefore nowadays education for actors is still based on Russian tradition. The similarity between Lithuanian and Russian actors’ training was found significant while comparing the stage movement training programs. Exploring the features of stage movement education in Lithuanian Academy of Music and Theatre, influence of Russian school manifested as predominating in the education of actors. It is emphasized, that the stage movement programs are being adapted to the tendencies of the modern theatre. Also the lack of combining actors’ stage movement and speech habits was found while analyzing data of the interview of the informants. As well the main difficulties in stage movement education were indicated the medical problems of the students and lack of academic time. The observation of the stage movement lectures revealed the main issues of adapting syllabuses of stage movement to individual methods of actors’ training and stage movement techniques.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116704
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

45
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.