Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116647
Publication type
master thesis
Author
Žemienė, Jolita
Title
Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo proceso organizavime
Other Title
The application of informational communicative technologies in the organization of the educational process
Extent
129 p.
Date Issued
06 June 2009
Abstract
Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau IKT) sparčiai skverbiasi į švietimo sistemą, todėl ieškoma būdų ir priemonių, kaip efektyviau panaudojant jas, būtų pasiekti kuo geresni jaunosios kartos ugdymo turinio rezultatai. Keičiantis visuomenei, mokykla vaidina ypač svarbų vaidmenį, kadangi nuo jos priklauso, kaip visuomenė sugebės priimti ir prisitaikyti prie iškeltų reikalavimų. Nuo mokyklos priklauso, ar jaunoji karta ateis į universitetus ir į darbo vietas įgijusi reikalingų darbo su naujosiomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis įgūdžių, ar ji bus savarankiškai pasirengusi dirbti ir mokytis informacija papildytame nuolat kintančiame pasaulyje.
Informational and communicational technologies are rapidly penetrating into the educational system, so ways and means are searched for effective usage of them in all the educational system and in the educational process as well.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)