Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116642
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Jagminaitė, Roma
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų rinkimų į Seimą (2008 m.) kampanijos konceptualiosios metaforos: kalba, mąstymas, retorika
Other Title: Conceptual metaphors in election discourse (2008) of Lithuanian Conservative and Social Democratic parties: language, thought and rhetoric
Extent: 76 p.
Date: 12-Jun-2012
Keywords: konceptualioji metafora;politinis diskursas;konceptualieji atitikmenys;metaforiniai pasakymai;retorika;conceptual metaphor;political discourse;conceptual correspondences;metaphorical expressions;rhetoric
Abstract: Darbe, taikant kokybinius metaforų identifikavimo procedūros (MIP) ir kritinės metaforos analizės metodus, analizuojamos kokios ir kaip konceptualiosios metaforos padeda atskleisti konservatorių ir socialdemokratų idealogiją ir pažiūras per kalbą, mąstymą ir retoriką. Identifikavus metaforinius pasakymus TS-LKD ir LSDP partijų 2008 m. kampanijos rinkimų į Seimą politiniuose diskursuose, paaiškėjo, kad tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai apie POLITIKĄ ir VALSTYBĘ dažniausiai mąsto kaip apie KARĄ, KELIONĘ ir PASTATĄ. Atlikus dviejų lyderiaujančių Lietuvos partijų konceptualiųjų metaforų analizę, galima teigti, kad metaforiniai pasakymai per lingvistinį lygmenį padeda dekoduoti politines idėjas ir pažiūras, nes metaforiniai pasakymai implikuoja karo, kelionės, pastato, ligos, negalios, ydos, gamtos / stichinių jėgų ir sporto sąvokas, kurios gali būti siejamos su politinėmis, visuomeninėmis, ekonominėmis, socialinėmis problemomis, jų rimtumu ir aktualumu bei galimais jų sprendimo būdais. Mąstydami apie politiką ar valstybę kaip apie karą, kelionę, pastatą ar kitas sferas, politikai vartoja toms sferoms būdingus terminus ir per perceptinį lygmenį ištakų ir tikslo sričių konceptualieji atitikmenys padeda atskleisti politikų deklaruojamas idėjas, kurios per retorinį lygmenį įtaigiai paveikia potencialių rinkėjų mintis ir jausmus.
The aim of the study is to analyse what kind of conceptual metaphors and how they reveal political ideology via language (metaphorical expressions), thought (conceptual metaphor and its conceptual correspondences) and rhetoric (power of rhetorical impact and manipulation). In order to achieve the aim, Critical Metaphor Analysis (CMA) was applied and the results of the research revealed that Lithuanian Conservatives and Social Democrats conceptualize politics in terms of war, the conceptual metaphor being POLITICS IS WAR; the development of the country is conceptualized in terms of a journey, the conceptual metaphor being DEVELOPMENT OF A COUNTRY IS A JOURNEY; the country is also comprehended in terms of a building, the conceptual metaphor being A COUNTRY IS A BUILDING. Also, the conceptual metaphors POLITICS IS A DISEASE, PASSIVE NATION IS A DISABLED PERSON, POLITICS IS A FLAW and POLITICS IS A NATURAL PHENOMENON are intrinsic in the discourse of the Conservative Party, whereas the conceptual metaphor ELECTION IS SPORT is characteristic of the Social Democratic Party. As the findings indicate, metaphorical expressions used in both discourses allow us to decode political ideas and views as the concepts of WAR, JOURNEY, BUILDING, DISEASE, DISABILITY, FLAW, NATURAL PHENOMENON and SPORT are related to complex and serious political, social, economic problems. Politicians speak about political issues related to their country using metaphorical expressions which consequently are the proofs of particular conceptual metaphors existing in their minds. Moreover, the metaphorical expressions used in their discourses have a rhetorical function to persuade the electorate to vote for them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116642
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.