Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116614
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butkus, Darius
Title: Įvairaus meistriškumo futbolininkų kontaktinių veiksmų rezultatyvumas
Other Title: The results of contact actions of football players with different skills
Extent: 50 p.
Date: 10-May-2011
Keywords: Futbolas;dvikovos;rungtynės;Football;contact;match
Abstract: Taktiniai, tame tarpe dvikovos, puolimo ir gynybos veiksmai, yra vienas iš pagrindinių faktorių, įtakojančių galutiniam rungtynių rezultatui. Per ilgalaikį futbolo sporto šakos vystymosi laikotarpį keitėsi taktinės sistemos, puolimo ir gynybos akcentai, tobulėjo futbolininkų technika ir taktika. Mokslininkai savo tyrimais daug pasiekė didindami sportininkų morfofiziologines ir psichologines galimybes. Todėl gerėjant futbolininkų fiziniam parengtumui nepaprastai padidėjo žaidimo sparta. Futbolininkų taktinio parengimo lygis priklauso nuo to, kaip jie įsisavinę taktikos priemones, formas ir rūšis. Taktikos priemonės - tai visi technikos veiksmai ir jų atlikimo būdai, formos - individualūs, grupiniai, komandiniai veiksmai, rūšys - puolimo ir gynybos taktika, yra tyrinėta ir spręstina mokslinė problema. Tyrimo tikslas – stebėti ir analizuoti futbolininkų kontaktinius veiksmus įvairaus lygio rungtynėse, įvertinti jų efektyvumą. Buvo taikyti 4 tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, pedagoginis stebėjimas, palyginamoji analizė, matematinė statistika. Brazilijos r. dvikovų skaičius siekia iki 200, iš jų 103 pozityvios ir 97 negatyvios dvikovos. Efektyvumas 51.5 proc. Prancūzijos r. dvikovų skaičius siekia 233, iš jų 124 pozityvios ir 108 negatyvios dvikovos. Efektyvumas 53.2 proc. Lietuvos rinktinės dvikovų skaičius siekia 160, iš jų 76 pozityvios ir 84 negatyvios dvikovos. Efektyvumas 47 proc. FK „Ekranas“ komandos vidutinis dvikovų skaičius per rungtynes siekia 176, iš jų 103 pozityvios ir 73 negatyvios dvikovos. Efektyvumas 53 proc. Brazilijos r. dvikovų skaičius gynybos zonoje lygus 48, iš jų 31 pozityvi ir 17 negatyvių. Efektyvumas 64 proc. Prancūzijos r. dvikovų skaičius gynybos zonoje yra 70, iš jų 44 pozityvios ir 26 negatyvios. Efektyvumas 62 proc. Lietuvos rinktinės dvikovų skaičius gynybos zonoje lygus 59, iš jų 38 pozityvios ir 21 negatyvi. Efektyvumas siekė 64 proc. FK „Ekranas“ komandos dvikovų skaičius gynybos zonoje lygus 53, iš jų 37 pozityvios ir 16 negatyvių. Efektyvumas 69 proc. Brazilijos r. dvikovų skaičius vidurio zonoje siekia 87, iš jų 47 pozityvios ir 40 negatyvių. Efektyvumas 54 proc. Prancūzijos r. dvikovų skaičius vidurio zonoje yra 97, iš jų 54 pozityvios ir 43 negatyvios. Efektyvumas 55 proc. Lietuvos rinktinės dvikovų skaičius vidurio zonoje lygus 72, iš jų 30 pozityvių ir 42 negatyvios. Efektyvumas siekė 41 proc. FK „Ekranas“ komandos dvikovų skaičius vidurio zonoje lygus 73, iš jų 37 pozityvios ir 36 negatyvios. Efektyvumas 50 proc. Brazilijos r. dvikovų skaičius puolimo zonoje siekia 65, iš jų 25 pozityvios ir 40 negatyvių. Efektyvumas 38 proc. Prancūzijos r. dvikovų skaičius puolimo zonoje yra 68, iš jų 26 pozityvios ir 42 negatyvios. Efektyvumas 38 proc. Lietuvos rinktinės dvikovų skaičius puolimo zonoje lygus 28, iš jų 8 pozityvios ir 20 negatyvių. Efektyvumas siekė 28 proc. FK „Ekranas“ komandos dvikovų skaičius puolimo zonoje lygus 49, iš jų 19 pozityvių ir 30 negatyvių. Efektyvumas 38 proc. 1995/96 m. Lietuvos lygos čempionate FK „Ekranas“ komandos dvikovų skaičius per rungtynes siekdavo iki 165, iš jų 82 dvikovos pozityvios, 83 negatyvios. Efektyvumas 55 proc. Užimta septintoji vieta. 1996/97 m. FK „Ekranas“ komandos dvikovų vidurkis jau 179, iš jų 100 pozityvių ir 79 negatyvios. Efektyvumas 55 proc. Lietuvos lygos futbolo Čempionate užimta penktoji vieta. 1997/98 m. dvikovų skaičius jau pasiekė 205, iš jų 111 pozityvių ir 94 negatyvios. Efektyvumas 55 proc. Su tokiais rodikliais FK „Ekranas“ komanda užėmė trečiąją vietą. Remdamiesi FK „Ekrano“ komandos patirtimi, kuri, vadovaudamasi mūsų išvadomis, padarė pataisas treniruočių planuose ir pasiekė teigiamų rezultatų, manome, kad mūsų darbu gali domėtis ir kitų klubų treneriai. Kelta hipotezė, kad išsami kontaktinių veiksmų per rungtynes analizė treneriams gali suteikti objektyvią ir operatyvią informaciją, kuria remiantis galima koreguoti treniruočių ir pasirengimo rungtynėms planą, t. y. efektyviai valdyti komandą, pasitvirtno.
Tactical, including duel, attack and defence actions is one of the crucial indicators influencing the final result of a competition. In a long run of football development the tactical systems, attack and defence focuses has been changing, the techniques of football players improved. The scientists with their research works achieved a lot in increasing morpho physiological and psychological abilities. That is why when physical abilities of the football players improve, the speed of playing enlarged immensely. The level of tactical preparation of football players depend upon the possessing tactical tools, forms and kinds. Tactical tools are all technical actions and their ways of implementation, forms – individual, group, team actions, and kinds – attack and defence technique and all this makes the science scope which has to be analysed and solved. The aim of the analysis is to observe and analyse contact activities of football players at the matches of various level and to evaluate their efficiency. 4 methods of analysis were used: the analysis of literature sources and summarising, pedagogical observing, comparative analysis, mathematical statistics. . In the ranking of the world countries the number of combats reaches 200, out of it 103 are positives and 97 are negative ones. Brazil takes 51.5 pct. In the ranking of France countries the number of combats reaches 233, out of it 124 are positive and 108 are negative ones. Effectiveness takes 53.2 pct. The number of combats of the National Team of Lithuania is 160, 76 of them are positive and 84 are negative ones. Effectiveness takes 47 pct. The average number of combats during the match of the Football Club \"Ekranas\" is 176, out of it 103 are positive and 73 are negative ones. Effectiveness is 53 pct. In the ranking of the Brazil the number of combats in the zone of defence is equal to 48, out of it 31 is positive and 17 are negative ones. Effectiveness is 64 pct. In the ranking of France the number of combats in the defence zone is 70, out of it 44 are positive and 26 are negative ones. Effectiveness is 62 pct. The number of combats of the National Team of Lithuania in the defence zone equals 59, out of it 38 are positive and 21 are negative ones. Effectiveness is 64 pct. The number of combats of the Football Club \"Ekranas\" in the defence zone equals 53, out of it 37 are positive and 16 are negative ones. Effectiveness is 69 pct. In the ranking of the Brazil the number of combats in the middle zone reaches 87, out of it 47 are positive and 40 are negative ones. Effectiveness is 54 pct. In the ranking of France the number of combats in the middle zone is 97, out of it 54 are positive and 43 are negative ones. Effectiveness is 55 pct. The number of combats of the National Team of Lithuania in the middle zone is equal to 72, out of it 30 are positive and 42 are negative ones. Effectiveness reaches 41 pct. The number of combats of the Football Club \"Ekranas\" in the middle zone is equal to 73, out of them 37 are positive and 36 are negative ones. Effectiveness is 50 pct. In the ranking of the Brazil the number of combats in the attacking zone reaches 65, out of it 25 are positive and 40 are negative ones. Effectiveness is 38 pct. The number of combats of France in the attacking zone is 68, out of it 26 are positive and 42 are negative ones. Effectiveness is 38 pct. The number of combats of the National Team of Lithuania is equal to 28, out of it 8 are positive and 20 are negative ones. Effectiveness reaches 28 pct. The number of combats of Football Club \"Ekranas\" in the attacking zone equals 49, out of it 19 are positive and 30 are negative ones. Effectiveness is 38 pct. In 1995/96 during the Championship of Lithuanian League the number of combats of Football Club “Ekranas\" in a match used to reach 165, out of it 82 were positive and 83 used to be negative ones. Effectiveness was 55 pct. The seventh place was taken. In 1996/97 the average of combats of Football Club \"Ekranas\" already was 179, out of it 100 were positive and 79 used to be negative ones. Effectiveness was 55 pct. The fifth place was taken in the Football Championship of Lithuanian League. In 1997/98 the number of combats increased to 205, out of it 111 were positive and 94 were negative ones. Effectiveness was 55 pct. The Football Club \"Ekranas\" was the third. Taking into consideration the experience of Football Club \"Ekranas\" and the made corrections in the plans of trainings, positive results, we do believe that the coaches of other clubs might be interested in our work. The hypothesis was raised that a full-scale analysis of contact actions during a match can provide the coaches objective and quick information, on the basis of which the plan of trainings and preparation for matches could be corrected. It was proved that a team can be managed efficiently.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116614
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.