Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116417
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gordynecienė, Nijolė
Title: Pedagoginių kompetencijų kokybės ir vadovavimo sąveika
Other Title: The relationship between management and quality of educational competences
Extent: 124 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: kompetencija;vadovavimas;kokybė;competence;management;quality
Abstract: Nuolat atsinaujinančioje, tobulinamoje Lietuvos švietimo sistemoje ypač aktualus kokybiško ugdymo klausimas, o veiksmingo vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Mokyklos vadovai turi gebėti profesionaliai valdyti mokyklą, užtikrindami sėkmingą jos veiklą bei veiksmingą tobulinimą, nukreiptą į mokinio kokybišką ugdymąsi. Tyrimo tikslas yra įvertinti mokyklų vadovų vadovavimo stiliaus įtaką pradinių klasių mokytojų profesinės ir vadybinės kompetencijos kokybei. Atlikus pedagogų apklausą, buvo nustatytas pačių pedagogų socialinės, informacijos valdymo, efektyvios veiklos, pokyčių valdymo ir edukacinės kompetencijos lygis, kuris pagal gautus rezultatus visose kompetencijose yra geras, o gebėjimų objektyvus pagrindimas pakankamas. Atlikus vadovų apklausą interviu metodu, nustatyta, kad siekdami įgyvendinti švietimo politikos uždavinius ir pasiekti ugdymo kokybės, vadovai derina vadovavimo stilius. Švietimo įstaigų vystymasis, novatoriškumas ir ugdymosi kokybė tiesiogiai priklauso nuo vadovo ir jo vadovavimo kokybės, jo komandos kompetencijos – intelektualinių ir pragmatinių administravimo mokėjimų ir įgūdžių – sąmoningos plėtotės. Tyrimo rezultatai parodė, kad ryškios pedagogų kompetencijų kokybės priklausomybės nuo vadovavimo stiliaus nepastebėta.
The topical issue of effective teaching has gained much importance in the constantly developing and reformative education system in Lithuania, while the question of efficient management is becoming more significant nowadays. It is within the competences of school managers to professionally govern the school in ensuring its successful management as well as effective improvement oriented towards the students’ potent education. On carrying out a survey of managers, it has been established that the managers shall coordinate styles of management in seeking to implement the objectives of the education policy and improve the process of teaching. The present paper aims at evaluating the impact of management style of school managers on the quality of lower class teachers’ occupational and managerial competences. Having performed the teachers’ questionnaire, the level of teachers’ social, educational, information management competences as well as the competences of effective activities and the ability to cope with unexpected changes was established. The said level is satisfactory according to the results obtained during the research, while an impartial substantiation of abilities is sufficient. The development of educational institutions, innovations and the quality of education depend mainly on the manager and his/her managerial skills, as well as on the sustainable development of his/her team’s competence, i.e. the knowledge and pragmatic skills of school administration. The results of the research have shown that a strong dependency of the equality of the teachers’ competences on management style has not been highlighted.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116417
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.