Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1164
Type of publication: Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5);Compiled and / or edited science work (K5)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006);Energy and thermoengineering (T006)
Contributor(s): Augutis, Juozas;Krikštolaitis, Ričardas;Leonavičius, Vylius;Pečiulytė, Sigita;Genys, Dainius;Česnakas, Giedrius;Martišauskas, Linas;Juozaitis, Justinas
Title: Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2014-2015
Other Title: Lithuanian energy security : annual review 2014-2015
Extent: 47 p
Publishing data: Vilnius : Versus aureus
Date: 2016
Note: ISSN 2335-7037 (elektroninis). Toks pat leidinys yra išleistas anglų k. Lithuanian energy security : annual review 2014-2015. ISSN 2335-7029 (Print), ISSN 2335-7045 (Online)
Keywords: Energetinis saugumas;Grėsmės energetiniam saugumui;Lietuvos energetinio saugumo palyginimas;Energy security;Threats to energy security;Lithuania's energy security comparison
Abstract: Leidiniu „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2014–2015“ pristatoma Lietuvos energetinio saugumo problematika, energetinio saugumo tyrimų metodai ir metodologija, kurią taikant nustatomas Lietuvos energetinio saugumo lygis. Tyrimas yra tarpdisciplininio pobūdžio: analizuojant energetinio saugumo problematiką jungiamos energetikos, ekonomikos, politikos, sociologijos mokslų kryptys. Apžvelgiama Lietuvos energetinio saugumo lygio dinamika bei palyginama su Latvijos ir Estijos energetinio saugumo lygių dinamika. Aptariami ir įvertinami svarbiausi procesai, veikiantys Lietuvos energetinį saugumą ir energetikos politiką
The publication “Lithuanian Energy Security. Annual Review 2014-2015” presents the problems of Lithuanian energy security, energy security research methods and methodology the application of which enables the determination of Lithuanian energy security level. The research is of interdisciplinary character – energy security problems integrate the aspects of energy, economics, politics and sociology. The dynamics of Lithuanian energy security level is covered and compared with the dynamics of Latvian and Estonian energy security levels. The most important processes influencing the Lithuanian energy security level and energy policy are analysed and assessed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/1164
https://eltalpykla.vdu.lt/1/1147
https://eltalpykla.vdu.lt/1/1164
Affiliation(s): Energetinio saugumo tyrimų centras
Informatikos fakultetas
Matematikos ir statistikos katedra
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Lithuanian energy security : annual review
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

176
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

26
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.