Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116392
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Aniskevič, Ala
Title: J.S. Dovydaičio knygos "Šiaulėniškis Senelis" (1863 m. I d.) būdvardis, skaitvardis ir įvardis
Other Title: Adjective, numeral and pronoun in J. S. Dovydaitis book “Siauleniskis Senelis” (1863 – part 1)
Extent: 180 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: Būdvardis;skaitvardis;įvardis;homoniminiai linksniai;Adjective;numeral;pronoun;homonymous cases
Abstract: Šiame magistro darbe aptariamos Juozapo Silvestro Dovydaičio knygos „Šiaulėniškis Senelis“ (1863 m. I d.) trys linksniuojamosios kalbos dalys – būdvardis, skaitvardis ir įvardis. Tyrimo duomenimis, rasti 2378 pavyzdžiai, iš jų 355 būdvardžiai, 151 skaitvardis ir 1872 įvardžiai. Tiriant minėtas linksniuojamąsias kalbos dalis, buvo fiksuojamas jų vartojimo dažnumas. Nesigilinama į autoriaus asmenybę, biografijos faktus, nes jau yra parašytas bakalauro darbas „Juozapo Silvestro Dovydaičio knygos „Šiaulėniškis Senelis“ (1963 m. I d.) daiktavardis“ (Tamulynaitė, 2006), kuriame nuosekliai ir išsamiai pateikta J. S. Dovydaičio gyvenimo ir veiklos apžvalga. J. S. Dovydai��io „Šiaulėniškis Senelis“, kaip ir visi senieji rašytiniai darbai, yra reikšmingas liaudies šnekamosios kalbos (šiuo atveju vakarų aukštaičių šiauliškių tarmės) pažinimo šaltinis. Šis darbas bus paskatinimas tolimesniam S. J. Dovydaičio kūrybinio palikimo tyrinėjimui.
After having researched the adjectives, numerals and pronouns in J. S. Dovydaitis book “Siauleniskis Senelis” (1863 – part 1) the following conclusions can be drawn: · The most often used parts out of J. S. Dovydaitis book “Siauleniskis Senelis” are adjectives (1872 times used, i.e. 78,72 %); the least often used are numerals (151 times used, i.e. 6,35 %). · Frequently used by the author are adjectives, which belong to a (f. ā) stem (231 times used, i.e. 79,66 % of all the adjectives); almost all paradigma cases are realized; the least often used are ia (f. iā) stem (1 time used, i.e. 0,34 %). · In the researched text, as well as in “aukstaicia siauliskiu” pronunciation, adjectives have levels. There are higher, the highest, and the most highest levels. Mostly registered are the adjectives of the highest level (15 times used, i.e. 4,46 % of all adjectives); the least used are adjectives of the most highest level (3 times used, i.e. 0,89 %). · Also pronoun adjectives were found (19 times used, i.e. 5,35 % of all the quantities numerals). · Out of the adjectives used by the author the quantities ones are the most frequent (126 times used, i.e. 96,64 % of all the quantities numerals). · The biggest part of the pronouns used by the author is personal ones (834 times used, i.e. 44,55 %); out of which the most frequent are the main ones (195 times used, i.e. 80,46 %); the least used are questioning and conditional pronouns (671 times used, i.e. 10,42 %).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116392
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

88
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.