Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116202
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Stunskaitė, Nijolė
Supervisor: Gudmonas, Jonas
Title: Baltų mitologijos vertybinės nuostatos dailės pamokose
Other Title: Moral values of Balts mythology in art lessons
Extent: 80 p.
Date: 26-May-2008
Keywords: baltų mitologija;vertybės;etninė kultūra;balts mythology;values;etnic kulture
Abstract: Vertybinių nuostatų formavimas dailės pamokose atskleidžiant baltų mitologijos bruožus ir vertybes. Tikslas Atskleisti baltų mitologijos bruožus ir vertybes, sudaryti prielaidas jų sklaidai vizualinėje raiškoje. Hipotezė Pažintis su baltų mitologija praplečia mokinių kūrybinės veiklos diapazoną, skatina vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymą. Uždaviniai 1. Apžvelgti baltų mitologijos vietą šiuolaikinėje visuomenėje ir mokymo sistemoje. 2. Išnagrinėti mokslinę, metodinę literatūrą baltų mitologijos klausimais. 3. Naujų, patrauklių jaunimui tautiškumo jausenos, lietuviškos savimonės stiprinimo būdų paieška. 4. Sukurti vizualinius kūrinius, padedančius supažindinti mokinius su baltų mitologija. 5. Atlikti kokybinius – kiekybinius tyrimus, nustatant, kokios senosios baltų mitologijos vertybės atsispindi šiuolaikinio jaunimo sąmonėj 11 – 12 klasių mokinių tarpe. 6.Nustatyti pedagogų požiūrį į baltų mitologiją ir panagrinėti jos vietą dalykinėse programose. Kokybiniai tyrimai. Giluminio interviu metodas pasitarnavo: 1. Apžvelgiant pagrindinius visatos sąrangos principus Technologijos mokslų daktaras V. Dineika 2. Nustatant moksleivių sąmoningumo laipsnį. 10 klasės moksleivė, folkloristė J. Čičirkaitė 3. Įvardinant įdomiausias etnokultūros šventes,skleidžiant baltų mitologijos vertybes Etninių tradicijų puoselėtoja E. Plioplienė 4. Įvertinant etnokultūrossvarbą, formuojant miesto kultūrinį veidą Etnokultūros centro darbuotoja M. Liugienė 5. Pabrėžiant folklorinių ansamblių darbo specifiką Muzikos mokytoja, folklorinio ansamblio vadovė DŽ. Kmieliauskienė 6. Nusakant inteligentijos požiūrį į susiklosčiusią kultūrinę situaciją Knygų leidyklos,,Žaltvykslė,, direktorius J. Krivas 7. Apibūdinant sodybos kaip mažos valstybės modelį Gamtininkas – dendrologas J. Leleika
The aim To reveal the features and values of the Balt mythology in order to envisual art. Hypotezis Knoing the Balt mythology ridens the horizons of studens activities, develops imaginations and creativity Mythology and religion are the highest level of spiritual life. That is why religions belief very often was the couse of historic events. It is difficult to perclive the essence of some phenomena without those studies. This is the key to understanding of the care of folk songs, fairy tales and even the elements of folklore ornaments.The Balts dides’t invent their alphabet, thei dides’t lieve their religions texsts and rithuals. We can judge abaut their religion and kults from short messages in the chronicles of neighbouring countries or the reminiscence of travellers. After Lithuania was baptised many old religions things turned into traditions and customs. There are not enough data to reconstruct separate religious systems of the Baltic tribes. Researchess are confident of the main differences in Lithuanian Latvian or Prusian believs. Some elements of Indoeuropean substrato f ontlook kan be tranced as there are featuhres of totems and the cults of femini goddesses. According to the starter of archeomythology dr. M. Gimbutienė this is heritage of the old Europe. Structurized religions system corres pouding the society orf that time had pean tribes, its hierarchy is based on the threesome of Gods. ,,the whole old culture whick we call folk, traditional or ethnic started to form affected by religijon and mythology and a big part of it wos sacred, showing peoples religions indination, their mythical autlook and understanding. It we could call religijon and mythology the soul of the community ethnic culture coud be calld a mirror reffecting the soul. Therfore, if we want to understand the history of any community, customs, folklore, muzic and dances, folk art and architecture, the mode of dress, it is essential to knouw its religijon and mythology..,, ( Norbertas Vėlius) It is importent thing to overview the place of Balt mythology in modern society and educational system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116202
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

276
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.