Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116196
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Pieniuta, Algirdas
Title: Laidojimo papročių kaita Kuršo teritorijoje, nuo seniausių laikų iki valstybės susidarymo
Other Title: Alternation of humation and inhumation customs in teritory of curonians since oldest times till the formation of the polity
Extent: 109 p.
Date: 28-May-2007
Keywords: humacija;inhumacija;laidojimas;kuršas;papročiai;customs;burial;humation;inhumation;curonia
Abstract: Darbe - LAIDOJIMO PAPROČIŲ KAITA KURŠO TERITORIJOJE, NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI VALSTYBĖS SUSIDARYMO autorius analizuoja laidojimo papročių raidą Kuršo teritorijoje nuo akmens amžiaus iki valstybės susidarymo. darbe, naudojant teorinio tyrimo metodus, analizuojama papročių keitimosi socialinės priežastys, galimos įtakos, lėmusios tokių paročių kaitą. pasikeitimas yra labai svarbus, nes rodo, kad gyventojų.darbe autirius prieina išvdų, kad Lietuvos gyventojų tikėjimuose galima pastebėti ir visai Europai, ir visiems baltams būdingus apročius, taip pat reiškinių, būdingų tik pavienėms Lietuvos sritims. Kalbant apie pagoniško tikėjimo atspindžius laidosenoje, galima konstatuoti įdomų reiškinį: tam tikrą antikinio pasaulio įtaka baltų dvasinei kultūrai. Vykststnt genčių kristalizavimosi procesui laidojimo papročius visų pirma įtakojo ankstesnės kultūros. Kalbant apie Kuršą, neginčijama yra Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais įtaka. Laidojimo papročiai, bei jų kaita kur��o teritorijoje buvo įtakota ir procesų vykusių vakarų Europoje. Deginimo paprotys į Kuršą, galime teigti, plito iš pietų į šiaurę, tai liudija kapinynų medžiaga. Naują deginimo tradiciją į kuršių žemes nešė, visų pirma aukštesniojo socialinio sluoksnio atstovai.
This thesis is about interchange of burial customs in Curonian area from ancient times till formation of Lithuanian state. The importance of burial customs is that they reflect not only spiritual, but it is also important source of material culutre of tribes which were living on the East coast of the Baltic sea, as we do not have other sources to do that. The thesis is divided to four main parts according to chronology: the Stone Age; the Bronze age and early Iron Age; the old Iron Age; the middle and late Iron Age. The thsesis opens that burial customs in Curonian area were followed by processes in the West Europe, also it shows that inhumation process was spreading from the South to the North.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116196
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

75
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.