Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116103
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Zimblienė, Božena
Title: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai pasiūla ir poreikis
Other Title: Variety and demand of pre-school educational services provided for family and their children
Extent: 92 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: ikimokyklinis ugdymas;paslaugos ir poreikis;pasiūla;pres-school;services demand;supply
Abstract: Gausiausią švietimo paslaugų spektrą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimoms Lietuvoje teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tačiau dar labai mažai analizuota kokias švietimo, pedagoginės – psichologinės pagalbos, socialines, globos, rekreacines, specialiojo ugdymo paslaugas teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Nepakanka žinių apie tai, ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų pasiūla atliepia tėvų poreikį. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai pasiūlą ir poreikį. Hipotezė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai pasiūla ribota, neatliepia tėvų poreikių. Tyrimu nustatyta, kad labiausiai teikiamos paslaugos neatliepia tėvų poreikių dėl kitataučių, imigrantų, gabių vaikų ugdymosi programų bei įstaigų grupių darbo pradžios-pabaigos ir vaikų skaičiaus grupėse. Tyrime dalyvavo: Tėvai ir globėjai (ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ir nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas). Imtis: 1190 respondentų. Ikimokyklinio ugdymo ir su juo susijusių paslaugų teikėjai (ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai). Imtis: 207 respondentai.
The best spectrum of educational services for children of pre-school age and their families in Lithuania are provided by the pre-school educational institutions. Nevertheless, very few analyses have been conducted about educational, pedagogical-psychological assistance, social, fostering, recreational or special education services that are provided by these institutions. There is not enough information whether pre-school education meets the requirements of the children’s parents. Goal of the research: To analyze the variety and demand of the pre-school education for children and their parents. Hypothesis: Pre-school education does not meet the requirements of parents and their children and is in very limited availability. Research determined: Most available pre-school educational institutions does not satisfy parent’s needs for migrant, refugee children and also lack of educational course for bright children. The working hours of pre-school educational institutions does not meet with parent’s timetable, also the problem of overcrowding in groups. Poll respondents: Parents and foster parents of pre-school aged children who are attending or not attending pre-school educational institutions. Parents questioned: 1190. Pres-school educational institution workers and the services that come with it (directors of the pre-school educational institutions) questioned: 207.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116103
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.