Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116101
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šablinskienė, Agnė
Title: Baikerystės fenomenas Lietuvoje: raiška, sklaida ir įvaizdis visuomenėje (Panevėžio miesto gyventojų požiūriu)
Other Title: Biker life phenomenon in Lithuania: expression, dispersion and public image (attitude of Panevezys population)
Extent: 72 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: baikeris;baikerystė;subkultūra;įvaizdis;biker;biker life;subculture;the image
Abstract: Bet kuri subkultūra dėl savo ypatingos ideologijos, kitokios pasaulėžiūros ir išskirtinio gyvenimo būdo savaime yra marginalinė masinės kultūros dalis. Subkultūrų nežinojimas, neteisinga informacija apie jas, klaidingai susidaryta nuomonė gali iššaukti įvairius interesų konfliktus. Daugelis visuomenės narių klaidingą nuomonę susidaro, visai nepažindami subkultūrų gyvenimo būdo, vertybių, pasaulėžiūros. Tad norint, kad visuomenė objektyviau vertintų joje esančias atskiras grupes, reikia geriau jas pažinti. Baikeriai – viena iš mūsų visuomenės socialinių grupių, kuri viešojoje erdvėje nėra pakankamai gerai pažįstama. Straipsniai apie baikerius turintys daugiau neigiamą potekstę, visuomenę verčia apie juos galvoti vien tik negatyviai. Tad labai svarbu visuomenei neleisti susidaryti netinkamos nuomonės, turi būti galimybė į viską pažvelgti iš kelių pozicijų. Praėjus daugiau kaip dvidešimtmečiui ir dar formuojantis tikrajai baikerių subkultūrai Lietuvoje, labai palanku ištirti visuomenės požiūrį į baikerius. Ypač dėl to, kad ši tema Lietuvoje beveik netyrinėta.
Any subculture because of their special ideologies, different worldviews and exclusive lifestyle in itself is a marginal mass culture. Subculture ignorance, wrong information about them, formed erroneous opinion can lead to various conflicts of interest. Many members of the society are under the erroneous impression because they do not know the whole subculture lifestyle, values, worldview. So, in order to objectively evaluate separate groups, which are in our society, we need to have better knowing of them. Bikers - one of the social groups, who are not well known in the public space. The society usually think about bikers only negative because of the articles, which have more negative implication. So it is very important not allow make an erroneous opinion and it should be able to look at everything from different positions. After more than a twenty years, still and even the formation of the real biker subculture in Lithuania, it is opportune to examine public attitudes towards bikers. Especially due to the fact that this topic almost has not been investigated in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116101
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.