Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116069
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Čekavičiūtė, Gvaida
Supervisor: Statauskienė, Loreta
Title: Suaugusiųjų kompetencijų plėtros galimybės negyvybės draudimo kompanijose
Other Title: The adults competences expansion possibilities in the non-life insurance companies
Extent: 55 p.
Date: 4-Jun-2007
Keywords: kompetencija;draudikas;negyvybės draudimas;competence;insurer;non-life insurance
Abstract: Magistro darbe tyrinėtos suaugusiųjų kompetencijų plėtros galimybės Lietuvos draudimo kompanijose, siekiant teoriškai pagrįsti ir įvertinti reikalingų kompetencijų poreikį negyvybės draudimo sektoriuje. Darbe teoriškai pagrįstas suaugusiųjų kompetencijų poreikis negyvybės draudime, atskleistos pagrindinės suaugusiųjų (draudimo kompanijų darbuotojų) veiklos sritys, empiriškai nustatytas svarbiausių kompetencijų poreikis bei įvertintos suaugusiųjų (draudimo kompanijų darbuotojų) kompetencijų plėtros galimybės negyvybės draudimo srityje. Tyrimas atliktas penkiose negyvybės draudimo kompanijose. Remiantis Jadovo (1987) tyrimo imties apskaičiavimo metodika, empiriniame tyrime dalyvavo 298 respondentai suaugusieji (draudimo kompanijų darbuotojai - draudikai). Ekspertinėje apklausoje – penki ekspertai - baigę draudimo ir finansų srities vadybininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, ilgamečiai draudimo kompanijų darbuotojai. Magistro darbe nagrinėjama informacinės visuomenės amžiuje visuose švietimo sistemos lygmenyse formuojama kompetencijų samprata, reikalinga kvalifikacijų poreikiams veiklos sistemoje nustatyti ir įvertinti. Praktiškai reikšmingi magistro darbe empiriškai nagrinėjamas suaugusiųjų (draudimo kompanijų darbuotojų) kompetencijų poreikis siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokymosi visą gyvenimą kontekste. Tyrimo rezultatai padėjo įvertinti suaugusiųjų (draudimo kompanijų darbuotojų) kompetencijų plėtros galimybes negyvybės draudimo srityje. Išvados reikšmingos formaliojo, neformaliojo suaugusiųjų mokymo sistemų tobulinimui bei savaiminio mokymosi būdu įgytų kvalifikacijų (kompetencijų) įvertinimui.
The aim of master paper was to research the adults competences development possibilities in the non-life insurance companies, ground the arguments in theory and evaluate the useful competences demand in the non-life insurance companies. Theoretically it was well founded the adults competences demand in the non-life insurance, arranged the main adults (insurances companies workers) activities fields, empirical established the adults competences demands and insurances companies workers expansion possibilities in the non-life insurance companies. The reserach was done in the five non-life insurance companies. According to the Jadov (1987) set to research methods, empirical research participated 298 adults respondents – insurance companies workers – insurers. In practical testing participated 5 experts – managers graduated the insurance and finance programs in the universities, the high school teachers, of many years standing insurance companies workers. In the master paper were arrranged the whole complex competences, which are formated in the different levels of education system and also in the information society age and it use to evaluate the qualification demand in the activity. From the practical side the adults ( insurance companies workers) competences demand were arranged because of the aim to improve the personal and professional development. The results of the reserch helped to evaluate the adults ( insurance companies workers) competences expansion possibilities in the non-life insurance companies. Conclusions are important in formal and informal for the adults teaching system expansion and for the self- teaching system gained qualification estimation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116069
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.