Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115958
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Grušauskaitė, Justina;Grušauskaite, Justina
Title: Formalios švietimo pagalbos reikšmė mokinių tarpasmeniniams santykiams
Other Title: Formal education assistance significance for primary school pupils interpersonal relationships
Extent: 81 p.
Date: 28-Jan-2013
Keywords: švietimas;tarpasmeniniai santykiai;švietimo pagalba;education;interpersonal relationships;educational assistance
Abstract: Magistro darbe siekiama nustatyti kokią įtaką daro formali švietimo pagalba pradinių klasių mokinių tarpasmeniniams santykiams.Gauti tyrimo duomenys leidžia teigti, kad mokiniai iš mokytojos ir specialistų teikiamos pagalbos mokosi kaip bendrauti bei suteikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam bendraklasiui. Tai dažnai kreipia teigiama linkme mokinių tarpusavio santykių vystymąsi. Remiantis gautais tyrimo duomenimis, galima daryti išvadą, kad švietimo pagalbos specialistų teikiamą pagalbą įprastai besimokantys mokiniai vertina kaip labai reikalingą ir vertingą specialiųjų ugdymosi poreikių bendraklasiui. Nors didelė dalis mokinių nurodė, kad teikiamos pagalbos metu šie mokiniai išgyvena teigiamus jausmus ir pabrėžia saugumo jausmą, tačiau buvo maža dalis mokinių pastebinčių neigiamus išgyvenimus dėl patiriamų patyčių. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai nurodo švietimo pagalbos specialistų pagalbą kaip labiausiai vertingą ir intensyviai teikiamą. Tai rodo, kad mokytojos ir specialistų rodomas pavyzdys teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam bendraklasiui, skatina mokinių bendravimą, kuris vėliau pastebimas kaip draugystė ir ilgalaikiai santykiai.
Determine the impact of formal education assistance for primary school pupils interpersonal relationships.Get study suggests, that students of teachers and professionals to help learn how to communicate with and provide assistance with special needs next to them. This often draws positive relationship between students' development. Based on the survey, it can be concluded, educational assistance to specialists in normal development of students as a much needed and valuable special educational needs next to them. Although a large proportion of pupils identified, that to aid the students going through these positive feelings and emphasizes the sense of security, but it was a small part of the students watching the negative feelings on bullying. The results revealed, the special educational needs of pupils with link educational assistance specialist support as the most valuable and intensively provided. This suggests, that teachers and specialists display a sample to assist with special needs next to them, encourage student interaction, which is then perceived as a long-term friendship and relationship.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115958
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.