Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115918
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šarakauskienė, Rasa
Supervisor: Grigas, Romualdas;Senkus, Valdas
Title: Atsargos karininkų integracija į visuomenę
Other Title: The retirees’ integration into the society
Extent: 68 p.
Date: 9-May-2009
Keywords: Krašto apsauga;integracija;darbo rinka;socialinis prisitaikymas;adaptacija;National defence;public spirit;integration;work market;social adaptation
Abstract: Tema „Atsargos karininkų integracija į visuomenę“ – nėra nauja. Tačiau tai – tema, į kurią tikslinga nuolat pažvelgti nauju požiūriu, kadangi, besikeičiant situacijai visuomenės gyvenime, keičiasi ir šios temos aktualumo pobūdis. Krašto apsaugos sistemą, politiką, vaidmenį socialinėje politikoje, užtikrinant visuomenės saugumą ir pan. analizavo lietuvių ir užsienio mokslininkai. Kiekvienais metais išleidžiama į atsargą apie 100 karininkų, kurių amžius nuo 40 iki 55 metų. Šie žmonės pasigenda veiklos, nes daugeliui iš jų sunku savarankiškai pritaikyti turimą patirtį kitose srityse. Karininkai sudaro 21 % viso Lietuvos kariuomenės personalo. Galima teigti, kad karininkai yra pagrindinė KAS ir kariuomenės žmogiškųjų išteklių sistemos dalis. Remiantis tuo, karininkų integracija į visuomenę turėtų būti viena iš prioritetinių KAS personalo valdymo sričių.TYRIMO TIKSLAS: nustatyti tarnybą baigiančių karininkų ir atsargos karininkų integracijos į visuomenę sistemos vertinimą, problemas bei pasiūlyti sistemos tobulinimo aspektus. DARBO UŽDAVINIAI: 1. Išanalizuoti krašto apsaugą kaip valstybės politikos dalį; 2. Apibendrinti krašto apsaugos politiką atsargos karininkų atžvilgiu; 3. Išanalizuoti atsargos karininkų adaptacijos visuomenėje socialinių, ekonominių pokyčių sąlygomis kylančias problemas; 4. Atlikti tyrimą, kuris leistų palyginti esamų atsargos karininkų ir dar tarnaujančių karininkų požiūrį į atsargos karininkų integraciją į visuomenę.
The subject is „The retirees’ integration into the society“ was chosen, because after the last events in the world every polity has to reconsider and evaluate again their national defence and to look for the ways to perfect it as a system, to confirm its adequate working and the motivation of the system workers to the qualitative work. The purpose of the investigation is to determine the evaluation of the leaving the employ and retirees integration into the society system, its problems and to propose the aspects to its perfecting. The point of investigation is retirees and officers still working in the national defence system evaluation the integration into the society. The work methods: the analysis of scientific and juridical literature; the analysis of statistic data; qualitative analysis (the deep interview) and the investigation data analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115918
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.