Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115900
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Navickaitė, Asta
Title: Nauji duomenys apie Vilkaviškio rajono mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauną ir trofinius ryšius
Other Title: Nepticulidae of Vilkaviskis district, Lithuania: update checklist to fauna trophic relationships (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae)
Extent: 55 p.
Date: 10-Jun-2009
Keywords: Nepticulidae;fauna;trofiniai ryšiai;Vilkaviškio rajonas;Nepticulidae;fauna;Vilkaviškis district;trophic relationships
Abstract: Tyrimai atlikti Vilkaviškio rajone 2004–2009 m. vasaros ir rudens sezonais. Kadangi iki šiol Nepticulidae tyrimai Vilkaviškio rajone nebuvo atliekami, darbo metu pirmą kartą nustatytos mažųjų gaubtagalvių rūšys, paplitusios šiame Lietuvos regione: iš viso 47 rūšys; 9 iš jų pirmą kartą išaiškintos 2008 m. Tyrimai atlikti įvairiose rajono vietovėse: Stirniškių ir Gurbšilio miškuose, Gobiškių pelkėje, Merkšiškių ežero pakrantėje, Keturvalakių ežero saloje, Antupių, Pavilkaujų, Bačkiškių, Gižų, Rūdos gyvenvietėse. 2008 m. tyrimai pradėti vykdyti ir Vištyčio regioniniame parke, kuriame išaiškintos net 33 mažųjų gaubtagalvių rūšys; tai sudaro 70% Vilkaviškio rajono Nepticulidae faunos. Remiantis tyrimų duomenimis, išaiškintas mažųjų gaubtagalvių minavimo sezoniškumas bei sudarytas Vilkaviškio rajone minuojančių Nepticulidae sąvadas: iš viso registruotos 47 mažųjų gaubtagalvių rūšys, priklausančios šešioms gentims: Enteucha, Stigmella, Bohemannia, Ectoedemia, Fomoria ir Etainia. Gausiausia rūšių skaičiumi yra Stigmella gentis (37 rūšys). Nustatyta, kad aptiktos rūšys trofiniais ryšiais yra susijusios su 13 mitybinių šeimoms augalais; daugiausiai minuotojų trofiškai susiję su Rosaceae šeima, ant kurios augalų aptikta 17 Nepticulidae rūšių. Nustatyta, kad Vilkaviškio rajone dažniausiai aptinkamos yra šios mažųjų gaubtagalvių rūšys: Stigmella aceris, S. plagicolella, S. prunetorum, S. malella ir S. tiliae, o Stigmella carpinella, S. sorbi, S. lediella , S. freyella ir S. catharticella pirmą kartą registruotos tik Vištyčio regioniniame parke. Palyginus gautus duomenis su publikuotais duomenimis apie Lietuvos Nepticulidae fauną, paaiškėjo, kad Vilkaviškio rajone identifikuota 64% Lietuvos mažųjų gaubtgalvių.
Nepticulidae are a family of minute monotrysian Microlepidoptera (Insecta). The size of the adults and concealed mining life-style of the larvae go some way towards explaining why these moths are still poorly studied in many regions. No surveys of the nepticulid fauna were available for Vilkaviškis district until recent. In 2004–2009 the Nepticulidae fauna of Vilkaviškis district was studied for the first time. Different habitats were investigated: forest habitats in Stirniškiai and Gurbšilis, wetlands in Gobiškiai and on an island of Keturvalakiai lake, also in settlements of Antupiai, Pavilkaujai, Bačkiškiai, Rūda and Vištytis Regional park. Nepticulid larvae were collected and, if possible, reared. Mined leaves were placed in Petri dishes (detailed methods are described in the thesis). In total, the present list of the Nepticulidae of Vilkaviškis district includes 47 species associated with 8 host-plant families. The miners on the Rosaceae are predominat (17 nepticulid species). The species discovered in Vilkaviškis district fall into 6 genera: Enteucha (1 species), Stigmella (37 species), Bohemannia (1 species), Fomoria (1), Etainia (1) and Ectoedemia (6 species). Some species collected in Vilkaviškis district are very rare in Lithuania (e.g., Stigmella ulmariae, S. continuella, S. nivenburgensis, S. lediella, Bohemannia pulverosella and Ectoedemia turbidella); some species – very common (e.g., Stigmella plagicolella, S. tiliae, etc.). The species recorded in Vilkaviškis district comprise about 64% of the species known in Lithuania which is a large portion of the fauna of nepticulids known in the country. However, data on the host–plants in Vilkaviškis district suggest that there are more nepticulid species potential for the district.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115900
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.