Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115871
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Žvinienė, Rita
Title: Magiškojo realizmo poetika Jolitos Skablauskaitės prozoje
Other Title: Magical realism poetics in Jolita Skablauskaitė's prose
Extent: 48 p.
Date: 5-Jun-2009
Keywords: magiškasis realizmas;fantasmagorija;stebuklinė tikrovė;destrukcija;kūryba;magical realism;phantasmagoria;miracle reality;destruction;creation
Abstract: Magistro darbe analizuojama magiškojo realizmo poetika Jolitos Skablauskaitės romanuose Septyniadangė erdvė (2004) ir Brudenis (2006). Realybės/viršrealybės santykis, riba tarp tikro ir išgalvoto, veikėjų balansavimas tarp pasakos ir tikrovės, burtų ir magijos galia, kūrinio kaip savarankiškos tikrovės modeliavimas yra svarbiausi poetiniai magiškojo realizmo elementai rašytojos prozoje. Analizė leidžia suvokti tikrovę kaip žaidimą. Veikėjų gebėjimas prisitaikyti/neprisitaikyti, nuolatinis ieškojimas ir klajonės yra žmogaus gyvenimo prasmė. Pasakojimo būdas, kuomet viskas pateikiama iš kitos (kitokios) pusės, veikėjų išvaizdos ypatumai ir elgesys yra svarbūs analizuojant romanus.
The thesis aims to analyse magical realism poetics in Jolita Skablauskaitė novels „Septyniadangė erdvė“ (2004) and „Brudenis“ (2006). Relation between reality and surreality, border between real and fictitious, balance of the characters between a tale and reality, power of witchcraft and magic, a work as an independent modeling of the reality are the most poetic elements of magical realism in the prose of this writer. With the help of analysis one is enabled to depict the reality as a game. The ability of the characters to adapt/not to adapt, constant search and wanderings are the sense of life of the human being. The manner of narration when everything is furnished from another (different) side, the peculiarity of characters’ appearance and their behaviour are relevant while analyzing the novels.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115871
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.