Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115861
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vyšniauskaitė, Renata
Title: Kabučių funkcijos ir motyvacija periodinėje spaudoje
Other Title: Inverted commas functions and motivation in periodical
Extent: 85 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: Kabutės;motyvacija;funkcijos;periodinė spauda;Inverted commas;motivation;functions;periodical
Abstract: Kabutės – dar menkai tetyrinėtas skyrybos ženklas, keliantis sunkumų ne tik autoriams ar redaktoriams, bet ir skaitytojams. Kabučių šiandienėje spaudoje yra išties daug, tad kyla klausimas, ar jos visuomet vartojamos pagrįstai. Taigi šiuo darbu buvo siekiama aptarti kabučių funkcijas ir, jomis remiantis, nustatyti kabučių vartojimo pagrįstumą Lietuvos dienraščiuose, išeivijos spaudoje ir mokslo populiarinamuosiuose žurnaluose. Be to, siekta statistiškai nustatyti, ar skiriasi Lietuvos ir išeivijos spaudos bei mokslo populiarinamojo postilio žurnalų nemotyvuotas kabučių vartojimas ir ar tam turi įtakos funkcinis stilius. Kabutėmis motyvuotai skiriama tiesioginė kalba, citatos ir jų atmainos, pavadinimai ir nenorminė leksika. Pačiam autoriui siūloma rinktis, ar skirti kabutėmis okazionalizmus, eufeminę leksiką, ironiją, ar ne. Nagrinėtoje spaudoje nemotyvuotai kabutėmis skiriami ne tik perkeltinės reikšmės žodžiai, kurių reikšmė kaip perkeltinė yra užfiksuota žodyne, frazeologizmai, posakiai, įvairūs tropai (metaforos, metonimijos, personifikacijos), su įvedamaisiais žodžiais rašomi bendrinei kalbai teiktini žodžiai, pravardės, bet net ir uzualinę reikšmę turintys žodžiai, įvairūs simboliai. Daugiausia nepagrįstai kabutes vartoja išeivijos laikraštis „Amerikos lietuvis“, o mažiausiai nemotyvuotai pavartotų kabučių rasta žurnale „Gamta“. Išaiškėjo, kad vis dėlto vartojamų kabučių motyvacija nuo funkcinio stiliaus nepriklauso, nes mokslo populiarinamojo postilio žurnale „Mokslas ir gyvenimas“ nemotyvuoto kabučių vartojimo atvejų rasta išties nemažai.
Inverted commas are punctuation marks that have been subject to little research and cause difficulties not only for authors and editors, but also for readers. The use of inverted commas in today’s press is really abundant, therefore raising the question as to whether their use is always reasonable. This work aims to discuss the functions of inverted commas and on this basis to identify the validity of the use of inverted commas in the dailies of Lithuania, the press of Lithuanian immigrants abroad, and magazines in popular scientific sub-style. In addition, it was sought to identify statistically whether there was any difference in the unjustified use of inverted commas between the Lithuanian press and magazines in popular scientific sub-style and those in the Lithuanian language abroad and whether functional style has any impact on this. The justified use of inverted commas includes direct speech, quotes and variations of quotes, names, and substandard lexis. The author may make a free choice of whether to use inverted commas in the cases of euphemisms, irony, and rarely used words. Research of the press shows that inverted commas are unjustifiably used not only for words that are used in a figurative sense and have the figurative meaning recorded in the dictionary, phraseological units, sayings, various tropes (metaphors, metonymies, and personifications), newly introduced words together with the suggested versions for standard usage, and surnames, but also for words with the usual meaning and various symbols. The most cases of unjustified use of inverted commas have been identified in a newspaper of Lithuanian immigrants, Amerikos Lietuvis, and the smallest number of cases of the unjustified use of inverted commas has been observed in the magazine Gamta. It has also been identified that the use of inverted commas does not depend on the functional style, because, for instance, in Mokslas ir Gyvenimas, a magazine in popular scientific sub-style, a fairly large number of cases of the unjustified use of inverted commas was observed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115861
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

48
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.