Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115801
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKurasova, Olga-
dc.contributor.authorStefanovič, Pavel-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:21:23Z-
dc.date.available2020-12-22T14:21:23Z-
dc.date.issued2010-06-09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115801-
dc.description.abstractŠiame darbe pateikti ir aprašyti biologinio ir dirbtinio neurono modeliai. Didžiausias dėmesys skiriamas vieno tipo neuroniniams tinklams – saviorganizuojantiems žemėlapiams (SOM). Darbe pateiktas jų apmokymas, taip pat pagrindinių sąvokų (epocha, kaimynystės eilė, unifikuotų atstumų matrica ir kt.), susijusių su SOM neuroniniais tinklais (žemėlapiais), apibrėžimai. Buvo nagrinėtos keturios saviorganizuojančių neuroninių tinklų sistemos: NeNet, SOM-Toolbox, DataBionic ESOM, Viscovery SOMine ir Matlab įrankiai „nntool“, „nctool“, kurie naudojami SOM tinklams sukurti ir apmokyti. Pateikiamos sistemų naudojimosi instrukcijos, norint gauti paprasčiausią SOM žemėlapį. Matlab aplinkoje sukurta ir darbe aprašyta naują vizualizavimo būdą turinti sistema „Somas“, pateiktas jos išskirtinumas ir naudojimosi instrukcija. Sistemoje „Somas“ realizuota kita mokymo funkcija nei kitose minėtose sistemose. Pagrindinis analizuotų sistemų tikslas yra suskirstyti duomenis į klasterius pagal jų panašumą ir pateikti juos SOM žemėlapyje. Sistemos viena nuo kitos skiriasi duomenų pateikimu, mokymo taisyklėmis, vizualizavimo galimybėmis, todėl čia aptariami sistemų panašumai ir skirtumai. Nagrinėti susidarę SOM žemėlapiai ir gautos kvantavimo bei topografinės paklaidos, analizuojant tris duomenų aibes: irisų, stiklo ir vyno. Kvantavimo ir topografinės paklaidos yra kiekybiniai vaizdo kokybės įverčiai. Padarytos išvados apie susidariusius klasterius tiriamuose duomenyse. Naudojant naują sistemą „Somas“ ir sistemą „NeNet“ buvo atliktas tyrimas, siekiant pasižiūrėti, kaip kinta kvantavimo ir topografinė paklaidos, didėjant epochų arba iteracijų skaičiui. Taip pat sistemoje „Somas“ buvo ieškoma geresnės kaimynystės funkcijos išraiškos, su kuria paklaidos taptų mažesnės.lt
dc.description.abstractIn this master thesis, biologic and artificial neuron models have been described. The focus is selforganizing maps (SOM). The self-organizing maps are one of types of artificial neural networks. SOM training as well as the main concepts which need to explain SOM networks (epochs, neighbourhood size, u-matrix and etc.) have been described. Four systems of self-organizing maps: NeNet, SOMToolbox, DataBionic ESOM, Viscovery SOMine, and Matlab tools “nntool” and “nctool” have been analyzed. In the thesis, a system use guide has been presented to make a simple SOM map. A new system “Somas” that has a new visualisation way has been developed in Matlab. The system has been described, its oneness has been emphasized, and a use guide is presented. The main target of the SOM systems is data clustering and their graphical presentation on the self-organizing map. The SOM systems are different one from other in their interfaces, the data pre-processing, learning rules, visualization manners, etc. Similarities and differences of the systems have been highlighted here. The experiments have been carried out with three data sets: iris, glass and wine. The SOM maps, obtained by each system, have been described and some conclusions on the clusters have been drawn. The quantization and topographic errors have been analyzed to estimate the quality of the maps obtained. An investigation has been carried out in the new system “Somas” and system “NeNet” in order to look how quantization and topographic errors vary after changing the number of learning epochs or iterations. The better neighbourhood function that gives lower errors has also been searched.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent58 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsaviorganizuojantis neuroninis tinklaslt
dc.subjectSOMlt
dc.subjectsistemų analizėlt
dc.subjectself-organizing mapen
dc.subjectSOMen
dc.subjectsoftware analysisen
dc.subject.otherInformatika / Informatics (N009)-
dc.titleSaviorganizuojančių neuroninių tinklų (SOM) sistemų lyginamoji analizėlt
dc.title.alternativeThe comparative analysis of the self-organizing map softwareen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.