Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMelničenko, Grigorijus-
dc.contributor.authorPutna, Arvydas-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:17:56Z-
dc.date.available2020-12-22T14:17:56Z-
dc.date.issued2015-06-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115741-
dc.description.abstractMagistro darbo tema – „C# ir Java programavimo kalbų lyginamoji analizė“, darbo autorius Arvydas Putna. Šiame darbe atlikta lyginamoji C# ir Java programavimo kalbų analizė. Apžvelgiama kalbų istorija, kalbų veikimo principai. Darbe lyginama C# ir Java programų greičiai vykdant programas, kurios: • skaito duomenis iš failų naudojant srautus, • įrašo duomenis į failus, • atlieka matematinius skaičiavimus, • dirba su lokaliosiomis duomenų bazėmis. Atlikti eksperimentai atskleidžia C# ir Java stipriąsias ir silpnąsias vietas greičio atžvilgiu. Darbe tai pat lyginamas programų kūrimas išmaniesiems įrenginiams naudojant C# ir Java. Pateiktos išvados iš gautų rezultatų, atliekant eksperimentus ir apžvelgus literatūrą. Apibendrinus išvadas pateikiamas patarimas, kurią programavimo kalbą rinktis mokytis ar darbui. Sukurtų programų kodai, sukurtos SQLite ir Access duomenų bazės, duomenų ir rezultatų tekstiniai failai įrašyti į kompaktinį diską, pateiktą kartu su atspausdintu magistro darbu.lt
dc.description.abstractMaster's work topic is ”Comparative analysis of C # and Java programming languages”. This scientific work was written by Arvydas Putna. In this work was made a comparative analysis of C# and Java programming languages. Here is overview about history of programming languages, operating principles of languages. In this work is comparing C# and Java speed of programs that: • reads data from files using streams, • write data in files, • perform mathematical calculations, • work with local databases. Perform experiments reveal the C# and Java's strengths and weaknesses in relation to speed. The paper also compares the application development for smart devices by using C# and Java. Received the conclusions from the results that were get during experiments and review of literature. Summarizing the conclusions was proposed, which programming language to choose to study or to work. Created the source codes of programs, created SQLite and Access databases, text files of data and results are recorded on a CD which was append with the printed master's work.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent85 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectC#lt
dc.subjectJavalt
dc.subjectlyginamoji analizėlt
dc.subjectprogramavimo kalboslt
dc.subjectC#en
dc.subjectJavaen
dc.subjectcomparative analysisen
dc.subjectprogramming languagesen
dc.subject.otherInformatika / Informatics (N009)-
dc.titleC# ir Java programavimo kalbų lyginamoji analizėlt
dc.title.alternativeComparative analysis of C # and Java programming languagesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

143
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.