Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115719
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Burbienė, Aušra
Title: Tėvų edukacija vaikų kūrybiškumo ugdymui šeimoje
Other Title: Parent education for children creativity development in a family
Extent: 157 p.
Date: 1-Jun-2015
Keywords: Kūrybiškumas;ugdymas;šeima;Creativity;education;family
Abstract: Vaiko kūrybiškumo apraiškos labiausiai pastebimos ankstyvoje vaikystėje. Todėl itin didelę reikšmę formuotis kūrybingai ir atsakingai asmenybei turi šeima. Šeimoje geriausiai gali būti atliepiami vaiko poreikiai ir interesai, sąveikaujant su vaiku kuriamos jo kūrybinį mąstymą žadinančios įvairios situacijos, suteikiama kūrybinė laisvė. Tačiau pastebima, kad ugdymo įstaigos menkai rūpinasi tėvų edukacija, jų įtraukimu į vaiko ugdymosi procesą ir skatinimu plėtoti vaiko kūrybiškumo ugdymąsi namų aplinkoje. Akivaizdu, kad šeimoms trūksta patirties ir kryptingo konsultavimo (patirtinio mokymosi), ugdant vaiko kūrybiškumą bei kuriant jam kūrybiškumą žadinančią aplinką namuose.
Children creativity is most visible in the earliest stages, consequently the family role in a formation of creative and responsible personality is extremely important. The family can conform children interests and needs the best, as different situations that stimulate a creative thinking may arise in contact with a child and its’ artistic freedom is granted. It is observed that education institutions give little attention to the education of parents, to their involvement into children educational processes and promotion to develop children creativity at home. It is evident that families lack the experience and targeted counselling (experiential learning) for increasing children originality and the originality stimulating environment at home.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115719
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

88
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.