Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115692
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bučelis, Rokas
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Fictive usage of language and semantic relations in economic discourse
Other Title: Fiktyvus kalbos naudojimas ir semantiniai santykiai ekonominiame diskurse
Extent: 85 p.
Date: 3-Jun-2016
Keywords: fictive;concrete;abstract;dynamic;static;fiktyvumas;abstraktumas;konretumas;statiškumas;dinamiškumas
Abstract: The research problem of the thesis is the unclear qualitative relations between entities and scenes in terms of concreteness/abstractness and statics/dynamicity. Image schema shows an exclusive directionality in its patterning from abstract to concrete. Whether this holds in other textual relationships is all but unclear. The aim of the thesis was to show that human beings conceptualize content in macro-economic texts not only in this patterning, but also in other available patterns. The results showed that this is the case: the data indicates the usage of greatly varying patterns in the conceptualization of nominal structures with attributive and prepositional phrase modification and sentential structures as well. This shows that human being linguistically are not predominantly dynamic, but rather has the ability to be both, statics and dynamic in very complex conceptualizations. This is seen in both- simple and complex linguistic structures.
Tyrimo problema yra problematiškas kokybinis santykių ryšys tarp konceptų ir scenų, kaip kintamuosius pasitelkiant konkretumą/abstraktumą ir statiškumą/dinamiškumą. Image Schema rodo tik vieną konceptualizacijos kryptį, nuo abstraktaus į konkretų. Ar toks kryptingumas išlieka ir kituose semantiniuose santykiuose tekstiniame lygmenyje, yra neaišku. Tyrimo tikslas yra parodyti, jog žmonės konceptualizuoja makro-ekonominį turinį ne tik šia kryptimi, bet taip pat naudodami daug kitų įmanomų šablonų. Rezultatai parodė, jog tai yra tiesa: surinkta medžiaga rodo, jog šablonų tipas rodo itin didelį turtingumą. Tai buvo matoma visuose tyriamuosiuose lingvistiniuose lygiuose: daiktavardinėse struktūrose, modifikuojamose atributyvinių ir prielinksninių frazių bei sakinio lygio struktūrose. Tai parodo, jog žmogus lingvistiškai nėra tik dinamiška būtybė, o savo galimybe konceptualizuoti aplinką gali būti ir statiškas, ir dinamiškas. Tai matome ir paprastose, ir labai kompleksiškose lingvistinėse struktūrose.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115692
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.