Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115652
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Plankienė, Danguolė
Title: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dorinių vertybių ugdymas šeimoje
Other Title: Development of Junior School Learner’s Moral Values in the Family
Extent: 134 p.
Date: 22-Jun-2007
Keywords: Vaikų;dorinių;vertybių;ugdymas;Development;Moral;Values;Family
Abstract: Didžiausias šeimos turtas, rodantis jos visuomenišką paskirtį, - tai išauginti ir į gyvenimą išleisti dori vaikai, todėl didžiulę reikšmę vaiko ugdyme turi tėvų pastangos kryptingai ir tikslingai siekti, kad šeimoje augantys vaikai realizuotų savo žmogiškąją esmę – taptų dorovinėmis asmenybėmis. Tačiau šiandieninė visuomenė darosi vis nedorovingesnė, vis didesnį nerimą kelia tolydžio „jaunėjantis“ nusikalstamumas, vis didėjantis vaikų ir paauglių agresyvumas ir kitos jaunosios kartos ugdymo spragos, vis dažniau kalbama apie vertybių krizę ir tai tampa problema ne tik šeimai, bet ir visai visuomenei. Todėl šio darbo tikslas - Išanalizuoti vaikų dorovinio ugdymo šeimoje ypatumus, atskleidžiant tėvų ir vaikų vertybinių nuostatų sąsajas.
The biggest value of the family, what show’s its mission in the society – to grow moral children and let them go to the life. This is why the most important in the education of children are the purposeful efforts of the parents to achieve that child in the family could realize his human essence – to become moral individual. But today’s community becomes more unmoral, people are worried about more younger criminality, children and youth becomes more aggressive, and other gaps of education becomes so actual, that a lot of discussions appears about crisis of the values in the family. And it becomes not only the problem of the family, but also of all society. The purpose of this research work – to analyze the peculiarity of the development of child’s moral values in the family, by showing correlation between parent’s and child’s moral values.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115652
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

50
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.