Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115648
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Maslovska, Lilija
Title: Tolerancijos ir pagarbos kitam ir kitokiam idėjų raiška pradinės mokyklos (3-4) klasės socialinio ugdymo srities turinyje ir jų įgyvendinimas ugdymo procese
Other Title: The expression of tolerance, respect for others and other ideas in primary school (3-4 grades) in social education content areas and their implementation in educational process
Extent: 64 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: tolerancija;pagarba;ugdymo paradigmos;pradinis ugdymas;the tolerance;respect;the paradigms of education;primary education
Abstract: Didėjančios globalizacijos ir daugiakultūriškumo akivaizdoje aktualu analizuoti, kaip deklaruojamas tolerancijos principas Lietuvos švietimo koncepcijoje ir bendrosiose programose yra aktualizuojamas praktiškai – ugdymo turinyje, programose ir priemonėse. Darbo naujumas atsiskleidžia atliekant 3-4 klasės socialinio ugdymo srities ugdymo turinio priemonių analizę. Tyrimo objektu pasirinkta pradinės mokyklos (3-4) klasės socialinio ugdymo srities turinys. Darbo problema keliama klausimu - ar pakankamai ugdoma tolerancija ir pagarba kitam ir kitokiam pradinės mokyklos (3-4) klasės socialinio ugdymo srities turinyje ir jų įgyvendinimo ugdymo procese? Tyrimo tikslu pasirinkta ištirti tolerancijos ir pagarbos kitam ir kitokiam idėjų raišką pradinės mokyklos (3-4) klasės socialinio ugdymo srities turinyje ir jų įgyvendinimą ugdymo procese. Išsikeltam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: pateikti tolerancijos ir kito, kitokio mokslinę apibrėžtį; išanalizuoti ugdymo paradigmų vertybinę kaitą ir pateikti bendrųjų ugdymo programų analizę, koncentruojantis į tolerancijos aspektą gamtamoksliniame ir socialiniame ugdyme; pateikti atliktų tyrimų apie tolerancijos ugdymą mokykloje analizę; ištirti tolerancijos tematiką 3-4 klasės gamtos pažinimo vadovėliuose.
In the context of globalization and the growth of multiculturalism is relevant to analyze the implementation of principle of tolerance and respect in the content of primary education. The novelty is revealed by doing the content analysis of 3-4 class education tools in the field of social education. The object of this work is the content of 3-4 class education tools in the field of social education. The problem of this work is – is the implementation of tolerance and respect in the content of 3-4 class tools in the field of social education sufficient? The main purpose of this work is to investigate the implementation of tolerance and respect for others and different one in the content of 3-4 class tools in the field of social education and in the process of education. The tasks of this work are to define the tolerance, respect and others in the context of scientific literature; to analyze the change of the paradigms of education and to analyze the program of general education; to analyze the results of researches about education of tolerance at school; to investigate the aspect of tolerance and respect in the textbook of 3-4 class of knowledge of nature. In this work the analysis of scientific literature, legislation, document ant content analysis is used. The work consists of four main parts, conclusions, literature list, and summary in English language. In the first part of work the tolerance, respect and others in the context of scientific literature are defined. In the second part of work the change of the paradigms of education and the programs of general education are analyzed. In the third part of work the results of researches about education of tolerance at school are analyzed. In the fourth part of work the aspect of tolerance and respect in the textbook of 3-4 class of knowledge of nature are investigated. Research results show: the Catholic faith, students tolerance - respect and tolerance for others. Catholic faith in students' attitudes toward various identities, values, another religion, non-Catholic religious students their communication with other priorities distributed a little differently. Development of tolerance in schools is an important factor, which shows each student's worldview.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115648
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.