Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115607
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Droessiger, Gražina
Title: Zu Ausdrucksmitteln der epistemischen Modalität im Deutschen und Litauischen. Untersuchungen zur Gesprächssorte Interview im Rahmen eines kommunikativ-pragmatischen Modalitätskonzepts
Other Title: Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine-pragmatine modalumo samprata
Extent: 191, [5] p.
Date: 29-Dec-2008
Keywords: epistemischen Modalität;Interview;kommunikativ-pragmatischen Modalitätskonzepts;Episisteminis modalumas;Interviu;komunikacinė-pragmatinė modalumo samprata;x;xx;xy;xz
Abstract: Im Mittelpunkt des Interesses dieser Arbeit stehen das Phänomen der Modalität, der epistemisch'en Modalität als einer der Modalitätsarten sowie bestimmte Ausdrucksmittel der epistemischen Modalität im authentischen mündlichen (schriftlich fixierten) Sprachgebrauch des Deutschen und des Litauischen. Den Ausgangspunkt für diese Arbeit bildet die kommunikativ-pragmatisch orientierte Sprachwissenschaft. Das Phänomen der Modalität stellt in der Linguistik einen häufig diskutierten Untersuchungsgegenstand dar. Aus der Logik übernommen, wird der Begriff von Sprachwissenschaftlern unterschiedlich aufgefasst und behandelt. Die Theorie der relativen Modalität folgt der logischen Tradition und beschränkt das Verständnis der Modalität auf Notwendigkeit und Möglichkeit. In vielen traditionellen und funktionalen Ansätzen wird im Hinblick auf Modalität über zwei Typen von Verhältnis gesprochen: das Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Prädikat/der Handlung und das Verhältnis des Sprechers zum Inhalt der Aussage, wobei das Letztere oft in Verbindung mit Wirklichkeit/Realität oder Wahrheit gesetzt wird. In manchen Quellen wird die Rolle des Sprechers ignoriert, und es wird über das Verhältnis des Inhalts eines Satzes zur Wirklichkeit gesprochen. Die Modalitätsdefinitionen, in denen über Wirklichkeit/Realität gesprochen wird (in traditionellen und funktionalen, aber auch in semantischen sowie manchen pragmatischen und kommunikativ-pragmatischen Ansätzen), sind problematisch, weil in jeder Quelle unter Wirklichkeit jeweils andere Aspekte verstanden werden. Und andererseits ist die Wirklichkeit nicht mit der Gewissheit, mit dem Überzeugungsgrad des Sprechers zu verwechseln, wie dies oft gemacht wird.[...]
Šio darbo objektas yra episteminis modalumas bei jo raiškos priemonės vokiečių ir lietuvių kalbose. Dėmesys skiriamas visų pirma leksinėms bei rinktinėms morfologinėms (ypač tariamajai nuosakai) šios modalumo rūšies raiškos priemonėms autentiškuose žodiniuose, raštu užfiksuotuose interviu. Darbo objektas. Šio darbo objektas yra episteminis modalumas bei jo raiškos priemonės vokiečių ir lietuvių kalbose. Dėmesys skiriamas visų pirma leksinėms bei rinktinėms morfologinėms (ypač tariamajai nuosakai) šios modalumo rūšies raiškos priemonėms autentiškuose žodiniuose, raštu užfiksuotuose interviu. Darbo tikslas ir uždaviniai. Pagrindinis darbo tikslas — sinchroniniu aspektu ištirti ir palyginti episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose, atskleisti jų vartojimo panašumus bei skirtumus. Modalumo tema kalbotyroje nagrinėjama gana dažnai, neretai ji tampa audringų diskusijų objektu. Mokslininkų nuomonės išsiskiria tiek apibrėžiant patį modalumą, tiek skirstant jį į atskiras rūšis, kurių skaičius įvariuose šaltiniuose svyruoja nuo dviejų iki penkių. Episteminio modalumo sąvoka yra, ko gero, vienintelis dalykas, dėl kurio daugiau ar mažiau sutariama. Tai — viena iš modalumo rūšių, paprastai siejama su kalbančiojo / rašančiojo abejonėmis ir spėjimais. Tačiau ir čia kyla problemų: pvz., vokiečių kalbotyroje episteminis modalumas dažniausiai minimas kalbant tik apie tam tikrą modalinių veiksmažodžių vartojimo būdą. Nors dažnai užsimenama, kad spėjimą / abejonę galima išreikšti įvairiais būdais, tačiau kompleksiški episteminio modalumo raiškos priemonių tyrimai yra reti. Antra vertus, kadangi diskutuojama dėl paties modalumo sąvokos, neaišku, kaip episteminis modalumas yra susijęs su modalumu ir kokią vietą jis jame užima. [...]
[no annotation]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115607
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
grazina_droessiger_dd.pdf109.96 kBAdobe PDF   Until 2025-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

3
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.