Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1156
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Zubule, Erika;Puzule, Anita
Title: Problems of financial provision at the Latvian municipalities in the tax policy context
Other Title: Latvijos savivaldybių finansavimo problemos mokesčių politikos kontekste
Is part of: Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2015, t. 9, nr. 2, p. 91-105
Date: 2015
Keywords: Corporate income tax;Local government budget;Municipal taxes;Personal income tax;Property tax;Įmonių pajamų mokestis;Savivaldybės biudžetas;Savivaldybių mokesčiai;Gyventojų pajamų mokestis;Nekilnojamojo turto mokestis
Abstract: Tyrimo tikslas – parodyti vietinių Latvijos savivaldybių problemas, susijusias su finansinių išteklių trūkumu. Darbe nagrinėjamas aktyvus mokesčių politikos naudojimas, siekiant užtikrinti savivaldybių finansavimą Latvijoje. Autorės išanalizavo esamą situaciją ir, besiremdamos kitų šalių patirtimi, parengė rekomendacijas, kaip sėkmingai pritaikyti mokesčių politiką esamomis sąlygomis Latvijoje, gerinant vietinių savivaldybių finansinį pajėgumą ir didinant jų susidomėjimą verslumo rėmimu.
The research aims to raise the problems of the local municipalities in Latvia that are related to a lack of financial resources. An active use of the tax policy to ensure the municipal finances in Latvia is examined in the paper. The authors have investigated the current situation and, using the ideas and experience of the other countries, have elaborated the recommendations on how to successfully adapt the tax policy to the current Latvian conditions in order to improve the financial capacity of the local municipalities thus raising their interest to support the entrepreneurship.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1156
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2015.9.2.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1156
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2015, nr. 9(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.