Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115586
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Stakauskienė, Inesa
Title: Patiriamos sėkmės poveikis specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymuisi
Other Title: Impact of sustainable success for pupils with special educational needs
Extent: 69 p.
Date: 2-Jun-2018
Keywords: sėkmė;specialieji poreikiai;ugdymas;success;special educational needs;children with special educational needs
Abstract: Darbe nagrinėjamas sėkmės patyrimo poveikis specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymuisi. Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams dažnai būna sunku mokytis, jie negali pranokti kitų mokinių, kurie tokių poreikių neturi, todėl neretai praranda mokymosi motyvaciją ir net meta mokyklas. Darbų, kuriuose būtų rašoma apie mokymosi sėkmės poveikį specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi motyvacijai, kokybei iki šiol aptikti neteko. Šį faktą galima traktuoti kaip aktualią pedagoginę problemą. Objektas: Patiriamos sėkmės poveikis vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymuisi. Tikslas: Nustatyti patiriamos sėkmės daromą poveikį specialiųjų poreikių mokinių ugdymuisi. Imtis: Tyrime dalyvavo X gimnazijos 10 7 klasės mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ir mokymosi sunkumų. Tyrimo rezultatai: Alikus tyrimą paaiškėjo, kad sėkmės išgyvenimas turi didelės įtakos specialiųjų poreikių turinčių mokinių savijautai, savigarbai ir jų norui mokytis. Kadangi tokiems mokiniams dažnai nesiseka mokytis, jie dažnai patiria įvairių mokymosi sunkumų, išgyvenama sėkmė jiems siejasi su daugeliu teigiamų emocijų, išgyvenę sėkmę, mokiniai daug laisviau jaučiasi pamokose, labai pagerėja jų santykiai su mokytoju ir santykiai su klasės draugais. Jie ima rodyti iniciatyvą, stengiasi atlikti kuo daugiau užduočių. Sėkmės situacijos turi būti kuriamos remiantis saikingumo principu – jų neturi būti per daug, mokiniai neturi būti užtikrinti sėkme iš anksto. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, metodologinė, analitinė. Teorinėje dalyje pateikiama sėkmės sąvokos samprata, paauglių sėkmės suvokimas ir jos patyrimo svarba paauglystėje, motyvacijos ir sėkmės ryšys, mokslo sėkmę sąlygojančių veiksnių apžvalga ir sėkmės situacijų kūrimo principai. Metodologinėje darbo dalyje pristatoma tyrimo programa. Analitinėje darbo dalyje analizuojami ir interpretuojami kokybinio tyrimo duomenys.
The paper examines the impact of successful experience on the development of pupils with special educational needs. Students with special educational needs often find difficulties to learn, because they can not surpass other students who do not have such needs, and therefore they might to lose learning motivation, and, furthermore, they lose a will to attend a school. There have not been detected any works or researches that describe the impact of learning success on the motivation of children with special educational needs. This fact can be regarded as an actual pedagogical problem. Object: Effect of success on the development of children with special educational needs. Target: To determine the impact of the success on the development of students with special educational needs. Take: The study included 10 pupils with special educational needs of the 7th grade, of the gymnasium, who have learning difficulties. Research results: After a research it was found that the survival of success for pupils with special educational needs has a major impact on their well-being, self-esteem and willingness. Whereas children are often likely fail to learn, they often experience various learning difficulties. For them success is associated with many positive emotions. If they have succeeded at the lessons, later they can learn more freely at the lessons, their relationship with teachers and with classmates greatly improves. They start to show initiative, try to do as many tasks as possible. The work consists of three main parts: theoretical, methodological and analytical. The theoretical part presents the concept of success, the perception of teenagers” success and the importance of its experience in adolescence, the relationship between motivation and success, the factors that determine the success of science, and the principles for creating success situations. The methodological part of the work presents a research program. Analytical work part analyses and interprets qualitative research data.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115586
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

79
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.