Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115578
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vainoriūtė, Aurelija
Supervisor: Trakšelys, Kęstutis
Title: Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktis į ugdymo įstaigos bendruomenę: tėvų, pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų požiūrio tyrimas
Other Title: Children with special needs inclusion in the institution’s community: research of parents, teachers, pupils assistance specialists approach
Extent: 75 p.
Date: 1-Jun-2017
Keywords: specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai;bendruomenė;įtrauktis;pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai;tėvai;children with special needs;parents;inclusion;community
Abstract: Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius Lietuvoje kasmet didėja, todėl didėja ir poreikis ugdymo įstaigų, kurios būtų atviros ir sugebėtų atliepti ypatingųjų vaikų poreikius. Tėvams auginantiems vaiką su specialiaisiais ugdymosi poreikiais dažnai tenka apsispręsti kokioje ugdymo įstaigoje mokysis, ar vaikui bus suteikta reikalinga pagalba, adekvačiai patenkinanti jo poreikius. Šiuo metu Lietuvoje yra galimybė rinktis tarp bendrojo ugdymo ir specializuotų darželių, mokyklų. Labai svarbu, kad pasirinkus norimą ugdymo instituciją ji suteiktų visas galimybes vaikui mokytis ir tobulėti atsižvelgiant į jo poreikius. Šiuolaikinė XXI amžiaus ugdymo institucija turi užtikrinti ne tik kokybišką vaiko mokymąsi, bet ir sėkmingą įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę, kuri yra labai svarbi tolimesniai vaiko socializacijai visuomenėje.
Every year the number of special needs children is growing in Lithuania. Also, there is increased the need to have open and children with special needs focused education institutions. Parents who have a child with special needs often have to decide which school to choose, which school can provide necessary care. Lithuania has a selection of general education and specialized kindergartens and schools. It is very important for education institution to provide opportunities for children to learn and improve their skills. All actions and learning methods should be taken according to every child need. The modern 21st-century institution has to ensure quality children learning process and successful inclusion in education institution’s community. The community is very important for further children socialization in society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115578
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

228
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.