Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115554
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Mickutė, Sonata
Title: 13–14 metų paauglių refleksijos išsivystymas socialinių medijų kontekste
Other Title: Development of reflection in 13-14-years-old social media users
Extent: 54 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: socialinės medijos;refleksija;refleksyvumas;paauglystė;social media;reflection;adolescence;teenagers
Abstract: Darbo tikslas – nustatyti, kokiai komunikacijos rūšiai – socialinėms medijoms ar betarpiškam bendravimui – 13–14 metų paaugliai, kurie daug laiko praleidžia naudodamiesi socialinėmis medijomis, teikia prioritetą, taip pat jų refleksijos lygį bei tarpusavio ryšį. Taip pat darbe keliami šie uždaviniai: įvertinti paauglių naudojimosi socialinėmis medijomis įvairovę ir laiko trukmę, ištirti, kokiam komunikacijos būdui – naudojimuisi socialinėmis medijomis ar betarpiškam bendravimui – paaugliai teikia prioritetą, nustatyti paauglių refleksijos lygį ir atskleisti komunikacijos prioriteto bei refleksijos tarpusavio ryšį. Iškeltiems uždaviniams pasiekti taikomas tiriamųjų testavimo metodas. Tyrime dalyvavo vienos Vilniaus gimnazijos 13–14 metų paaugliai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paaugliai neteikia prioriteto komunikavimui per socialines medijas ir vienodai vertina tiek betarpišką bendravimą, tiek komunikavimą per socialines medijas. Be to, paaugliai, kurie daug praleidžia naudodamiesi socialinėmis medijomis, nepasižymi žemesniu refleksijos lygmeniu. Taip pat paauglių prioriteto teikimas komunikavimui per socialines medijas nėra žemo refleksijos lygio padarinys. Tačiau tyrimo rezultatai atskleidė, kad aukšto refleksijos lygio paaugliai mieliau nei žemo refleksijos lygio paaugliai komunikuoja betarpiškai. Vėliau šie tyrimo rezultatai galėtų tapti išsamesniu mokslinių tyrimų objektu.
Objective of the thesis is to determine which type of communication – social media or face-to-face contact – 13–14 years old teenagers, who spend a lot of time using the social media, prefer, as well as to determine the level of their reflection and mutual relationship. The thesis has the following tasks: to evaluate the diversity and duration of teenager use of social media; to analyse the preferred communication type (social media or face to face) by teenagers; to determine the reflection level of teenagers and reveal the mutual relationship of communication priority and reflection. The testing method of investigated persons are applied to achieve the tasks. 13–14 years old teenagers from one of Vilnius Gymnasium participated in the research. The results of research revealed that the teenagers do not prefer the communication via social media and equally rate the face-to-face contact and communication via social media. In addition, the teenagers, who spend a lot of time using the social media, are not characterised by the lower level of reflection. The provision of teenagers‘ priority to communication via social media is not an effect of low reflection level. However, the results of research revealed that teenagers with high reflection level prefer to communicate face-to-face more compared to teenagers with low reflection level. The results of this research could subsequently become an object of more comprehensive scientific research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115554
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

36
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.