Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115541
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Barysas, Tomas
Title: Vyresnių gimnazijos klasių moksleivių, gyvenančių mieste ir kaime, fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas
Other Title: Physical activity and physical fitness of the senior students of gymnasium residing in the city and in the village
Extent: 69 p.
Date: 29-May-2018
Keywords: fizinis aktyvumas;fizinis pajėgumas;miesto mokiniai;kaimo mokiniai;physical activity;physical fitness;city students;village students
Abstract: Mokslinėje literatūroje apstu mažėjančio fizinio aktyvumo jaunimo tarpe įrodymų, tačiau nėra vienareikšmiško sutarimo, kas lemia tokią situaciją. Dauguma tyrėjų (Maciulevičiūtė E., Rutkauskaitė R., 2017; Zaborskis A., Rasakilas A, 2011; Volbekienė V. et al., 2008) nurodo, kad kaime moksleiviai yra pasyvesni dėl neišplėtotos infrastruktūros, prastesnių neformalaus ugdymo sąlygų, neretai žemesnio socio – ekonominio pragyvenimo lygio, vis augančio įsitraukimo į informacinių technologijų naudojimosi, pasyvaus laisvalaikio, mažėjančio fizinio darbo kasdienybėje. Tuo tarpu mieste gyvenantys moksleiviai, priešingai negu kaime, manoma, kad turi platesnes tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo veiklos galimybes, dažnai siejami su aukštesniu pragyvenimo lygiu, geresniu tėvų išsilavinimu, socio – ekonomine padėtimi, platesniu kultūriniu akiračiu. Visi šie veiksniai mokslinėje literatūroje neretai siejami su aukštesniu fiziniu aktyvumu. Šiame darbe numatyta ištirti Varėnos rajono vyresnių gimnazinių klasių moksleivių, gyvenančių mieste ir kaime, fizinį aktyvumą bei fizinį pajėgumą ir panagrinėti jų tarpusavio ryšius, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą.
Scientific literature gives a significant number of evidence of decreasing physical activity among young people but there is no unanimous consensus what exactly determines this situation. Most researchers (Maciulevičiūtė E., Rutkauskaitė R., 2017; Zaborskis A., Rasakilas A, 2011; Volbekienė V. et al., 2008) point out that, students living in rural areas are more passive due to underdeveloped infrastructure, poorer conditions for non-formal education, often lower socioeconomic livelihoods, ever-increasing involvement in the use of information technology, passive leisure, diminishing physical work in everyday life. Meanwhile, students living in the city, contrary to those in the countryside, have wider opportunities for both formal and non-formal education often they are associated with a higher standard of living, better parenting education, socioeconomic status, and a wider cultural perspective. All these factors in scientific literature are often associated with higher physical activity. The aim of this work is to investigate the physical activity and physical capacity of the senior students of gymnasium in Varena district, who live in the city and the village, and examine their interrelationships according to their place of residence.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115541
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.