Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115539
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paškauskaitė, Renata
Title: Tolerancijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raiška ugdymo(si) aplinkoje
Other Title: Expression of tolerance to students with special educational needs in educational environment
Extent: 60 p.
Date: 1-Jun-2017
Keywords: tolerancija;raiška;specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys;tolerance;expression;student with special educational needs
Abstract: Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo idėją Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, kurios pagrindinis principas yra tolerancija skirtybėms, vis dar susiduriama su neigiamu požiūriu į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integraciją į bendrojo ugdymo klases. Šio darbo tikslas buvo ištirti tolerancijos, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raišką ugdymo(si) aplinkoje. Atliekant atvejo analizę, taikant pusiau struktūruoto interviu metodą, buvo atskleista tolerancijos reikšmė mokinių savijautai bendruomenėje; išanalizuota tolerancijos raiška mokinių tarpasmeniniuose santykiuose; atskleista tolerancijos raiška mokinių santykiuose su mokytojais.
Practice on inclusive education in Lithuania for the implementation of the idea of general education schools, in which the basic principle is tolerance for differences, is still faced with a negative attitude to the students with special educational needs integration into the general education classroom. The research aim was to investigate the expression of tolerance for students with special educational needs educational environment.In the case study using a semistructured interview method was disclosed tolerance value students' well-being in the community; analyzed expression of tolerance in students’ interpersonal relationships; revealed the expression of tolerance in students’ relationships with teachers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115539
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

70
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.