Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115461
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Doftartaitė, Evelina
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Ekonominės krizės konceptualizavimas karikatūrose: kritinė metaforos analizė
Other Title: Conceptualization of economic crisis: critical metaphor analysis
Extent: 98 p.
Date: 2-Jun-2017
Keywords: konceptualioji metafora;metaforinis pasakymas;ekonominis diskursas;ekonominė krizė;daugiaterpė metafora;conceptual metaphor;metaphoric expression;economic discourse;economic crisis;multimodal metaphor
Abstract: Šiame darbe tiriama, kaip konceptualizuojama ekonominė krizė karikatūrose. Siekiant suprasti, kaip kuriamas šio abstraktaus reiškinio konceptas ekonomikos ir politikos diskurse, tyrimo analizei metafora buvo pasirinkta kaip vienas iš būdų, galinčių netiesiogiai atspindėti ekonominės krizės realijas. Todėl remiantis kognityvinės lingvistikos ir metaforos daugiaterpiškumo teorijomis, analizuojama, kaip vizualinė ir verbalinė raiškos padeda kurti ekonominės krizės konceptą. Atrinktos karikatūros išanalizuotos, atsižvelgiant į keturis svarbiausius kriterijus: vizualinę (metaforos) raišką, kalbinę (metaforos) raišką, išskirtą konceptualiąją metaforą (tikslo ir šaltinio sritys; projekcijų rinkiniai), santykį tarp kalbinės ir vaizdinės metaforos ir formuojamą požiūrį į ekonominę krizę. Visos tyrimo darbe pateiktos karikatūrų analizės yra sugrupuotos pagal šaltinio sritis, kurių terminais paaiškinama ekonominės krizės tikslo sritis. Didžiausias dėmesys skiriamas metaforų daugiaterpiškumui, t. y. vizualinės ir kalbinės raiškų sąsajai, kuriant konceptualiąją metaforą. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad dvi skirtingos raiškos lengviau padeda konceptualizuoti ekonominę krizę karikatūrose, t. y. padeda atskleisti karikatūros turinyje esančias konceptualiąsias metaforas ir geriau suprasti ekonominės krizės konceptą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiaterpė metafora padeda lengviau atpažinti karikatūrose užkoduotą netiesioginę žinutę skaitytojui bei padeda kurti abstraktų ekonominės krizės konceptą. Be to, išsiaiškinta, kad karikatūrose pateikti kalbinės ir vizualinės raiškų elementai formuoja dažniausiai neigiamą požiūrį į ekonominės krizės reiškinį.
The aim of the research is to analyse metaphors conveying economic crisis phenomenon in political cartoons through different modes. In order to achieve the aim the following objectives were set: to recognize metaphors conveying economic crisis in verbal and visual modes and to determine how they contribute to the expression of a meaning. Another objective is to reveal target and source domains of analyzed metaphors and to determine their corresponding sets of mappings. Also, one of the objectives is to find out what attitude towards economic crisis cartoons form and to compare the peculiarities and tendencies between Lithuanian and English metaphors found in the cartoons. In this research the matter of economic crisis conceptualization is being under investigation. In order to understand how this abstract phenomenon is being conceptualized, the critical metaphor analysis was chosen as it is one of the means revealing how a human mind actually works. So, the theories of Cognitive Linguistics and Multimodality helped to analyse how verbal and visual modes contribute to the conceptualization of economic crisis and how this abstract phenomenon is being understood by cartoon readers. The randomly selected political cartoons were analysed taking into consideration the following criteria: two different modes (visual and verbal) and their relationship between each other, determination of conceptual metaphors and their source and target domains as well as corresponding sets of mappings, attitude towards economic crisis. One of the biggest interests is maintained on multimodality and its ability to create a concept and to convey a particular message to the audience. The results have shown that a multimodal metaphor is easier to be decoded and more efficient in creating particular meanings than monomodal one is. Also, not all cartoons containing two different modes are able to convey a conceptual metaphor. Comparing Lithuanian and English metaphors it is revealed that English ones are more prototypical than Lithuanians. The English metaphors were grouped by the dominating source domains (ECONOMIC CRISIS IS GAME/ BUILDINGS/ ANIMALS/ NATURAL PHENOMENA) whereas Lithuanians metaphors tend to be more unique and related to specific events (ECONOMIC CRISIS IS GRIM REAPER/ HEAT/ DESTROYER, etc). In addition to that, it is determined that most of the cartoons formulate a negative attitude towards economic crisis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115461
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.