Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115452
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Česnulevičius, Justas
Supervisor: Trakšelys, Kęstutis
Title: Nuteistųjų švietimo organizavimo vadyba laisvės atėmimo vietų įstaigose
Other Title: Education management in correctional institutions
Extent: 67 p.
Date: 2-Jun-2017
Keywords: švietimo organizavimas;švietimo vadyba;nuteistieji;education;management;convicts
Abstract: Nuteistųjų švietimo organizavimo vadyba laisvės atėmimo vietų įstaigose; Magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovas: doc. dr. K. Trakšelys; Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas Edukologijos katedra, Vilnius, 2017. Magistro darbe tirti nuteistųjų švietimo organizavimo vadybos laisvės atėmimo vietų įstaigų aspektai, teisinis mokyklų reglamentas, skirtas steigimui bei veiklai vykdyti. Įvade aprašytas tyrimo aktualumas, teorinis naujumas ir praktinis reikšmingumas, nurodyti tyrimo objektas, problema, tikslai ir uždaviniai. Teorinėje darbo dalyje išanalizuotas laisvės atėmimo vietų įstaigose kuriamų mokyklų teisinis reglamentas, apžvelgti įstatymai, kurie įgalina tokių mokyklų veikimą, jų autonomiją, taip pat aptariamas prieinamumas ir mokyklų darbo organizavimas. Antrojoje praktinėje dalyje apžvelgiamas nuteistųjų švietimą reglamentuojantys teisės aktai, atliktas tyrimas, skirtas išsiaiškinti nuteistųjų edukacinius poreikius. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos mokyklai, mokslininkams, pataisos įstaigos administracijai.
Education management in correctional institutions; Master's thesis. Thesis Advisor: Prof. Doc. dr. K. Trakšelys, Lithuanian University of Educational Sciences, Faculty of Education, Education Department. 2017, Vilnius. This master thesis analyses the management of convicts organizational education in detention institutions, aspects of legal education regulations for the establishment of the school and its activities. The introduction describes the relevance of the study, examines theoretical and practical significances, indicates the objective of the research, main problem, objectives and tasks. The theoretical part of the thesis analyses legal regulation of schools in detention institutions like prisons, reviews the law which enables the operation of such schools, their autonomy and also discusses the availability and organization of the schools. The second part covers the practical legislation of convicts education and carries out a study to find out the educational needs of the convicts. The paper ends with conclusions and recommendations for schools, researchers and custodial institutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115452
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.