Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115447
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balčiūnaitė, Martyna
Title: Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių turinčius vaikus, motyvai renkantis ugdymo įstaigą
Other Title: The parent's motives for choosing educational institution when raising children with special needs
Extent: 107 p.
Date: 5-Jun-2015
Keywords: specialieji;poreikiai;ugdymo;įstaigos;special;needs;educational;instituton
Abstract: Ilgą laiką specialiųjų poreikių turintys vaikai buvo ignoruojami, buvo pažeidinėjamos jų teisės bei poreikiai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir valstybei demokratiškėjant pradėjo keistis požiūris į ugdymo procesą. Šalyje stengiamasi kurti demokratinę sistemą pagal lygių galimybių principą, neatsižvelgiant į individo fizinį bei intelektualinį išsivystymą. Taigi, pasikeitus visuomenės požiūriui prieš tai egzistavusi segregacija pamažu silpsta, vis sparčiau vaikai, turintys specialiųjų poreikių yra integruojami į bendrojo ugdymo mokyklas, tačiau iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl palankiausios ugdymo formos parinkimo mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, stokojama tyrimų šia tema, todėl savo magistriniame darbe noriu atskleisti kokiais kriterijais remdamiesi tėvai savo ugdytiniams, turintiems specialiųjų poreikių, parenka ugdymosi įstaigą.
For a long time children with special needs were ignored, their rights and needs were violated. The attitude towards educational process started changing after the state was restored and became more democratic. There are attempts to create the democratic system in accordance with the principle of equal opportunities while individual‘s physical and intelectual development is not taken into consideration. Thus, when public opinion has changed and before prevailed segregation gradually declined, children with special needs had been integrated into general education schools but still there is no solid opinion about most favorable education form for students with special needs, there is a lack of research on this topic, that is why in my master‘s thesis I want to reveal what criteria parents should take into consideration when choosing educational institution for their children with special needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115447
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.