Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115391
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šulniūtė, Aurelija
Title: I.Kanto ir F.Nietzsche's laisvės sampratos
Other Title: I. Kant's and F. Nietzsche's conception of freedom
Extent: 75 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: laisvė;I. Kantas;F. Nietzsche;požiūris;Freedom;I. Kant;F. Nietzsche;attitude
Abstract: Visais laikais laisvės problema buvo neišsprendžiama. Dėl jos visuomet kildavo ginčų, nes kiekvienas pateikdavo vis kitokį jos apibrėžimą. I. Kantas ir F. Nietzsche taip pat bandė analizuoti šį klausimą, nors gyveno skirtingais šimtmečiais. I. Kanto laisvės samprata apima erdvę, nepriklausomą nuo patyrimo. Tai – proto ir dorovės sritys F. Nietzsche laisvę sieja su žemiškuoju gyvenimu, moralinių normų laužymu bei ,,Dievo mirtimi“. Žmogus pats sau Dievas. Žvelgiant kritiškai, silpnųjų vietų galima rasti abiejų mąstytojų laisvės sampratose. Apklausus 170 respondentų paaiškėjo, kad Lietuvoje yra didesnis skaičius žmonių, pritariančių I. Kanto idėjoms, nei F. Nietzsche‘s, tačiau pritariančių F. Nietzsche‘s laisvės koncepcijai taip pat yra daug. Tai atspindi, kad dabartinis Lietuvos gyventojas labiau orientuotas į klasikines moralines vertybes. Krikščionybės egzistavimas, remiantis apklausa, netrukdo žmogaus laisvei.
At all the times, the problem of freedom was not solved. They have always encountered in dispute, since each is provided a different definition of it. I. Kant, F. Nietzsche also tried to analyze this question, though living in different centuries. I. Kant's conception of freedom includes the space, independent of experience. This is the mind and moral areas. F. Nietzsche associates freedom with the earthly life, breaking moral standards and, God’s death.\" The man is God himself. Looking critically, weaknesses can be found in the minds of both concepts of liberty. Survey of 170 respondents revealed that huge number of people in Lithuania is the number supporting I. Kant's ideas; however, supporting F. Nietzsche’s concept of freedom is high. This reflects that the current resident of Lithuania is more oriented to the classic moral values. The survey shows, that existence of Christianity does not interfere human freedom.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115391
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

77
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.