Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115305
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Benkunskas, Kęstutis
Title: Betranšėju būdu įrengiamų buitinių nuotekų sistemų paklojimo tikslumo tyrimai
Other Title: The research accuracy of trenchless sewer installment systems
Extent: 53 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: nuotekos;nuotakynai;betranšėjės technologijos;gruntas.;waste water;waste water systems;trenchless technologies;soil.
Abstract: Šiuolaikiniuose miestuose nutekamiesiems vandenims šalinti rengiamos įvairios centralizuotos nuotekų sistemos. Vienas iš tokių nuotekų sistemų įrengimo būdų – betranšėjės technologijos. Dėl kainos ir kokybės santykio dažniausiai pasirenkamas horizontalusis valdomas gręžimas. Siekiant projektinio darbų tikslumo labai svarbu išsiaiškinti statybos vietoje esančių gruntų savybes, geologines, hidrogeologines sąlygas, bei pasirinkti tinkamą matavimo sistemą. Apytikriam vietovės įvertinimui privalu ištirti gruntų mechanines ir fizines savybes: tankumą, plastiškumą, konsistenciją ir pan. Šių veiksnių visumos įvertinimas leidžia numatyti ir parinkti reikiamas priemones projektiniam tikslumui pasiekti. Įvykdytų darbų kokybę ir atitikimą keliamiems reikalavimams nusako pateikta TV diagnostikos ataskaita ir apibendrinamosios išvados. Vykdant tyrimus naudoti vizualinis ir instrumentinis diagnostikos metodai, bei atlikta tyrimo duomenų statistinė analizė. Palyginti nuotekų irengimo projektinio ir faktinio gylio rezultatai, nustatyti netikslumai dėl vyraujančio grunto ir gruntinio vandens įtakos.
Various centralised waste water systems are being installed in modern towns. One of them uses trenchless technology. A controllable horizontal boring has been chosen for this work, due to its beneficial cost to quality ratio. To achieve the project work accurately, it is very important to find out the soil features at the building site, its geological and hydrological conditions, and to choose an appropriate measuring system. In order to give an approximate evaluation of the locality it is necessary to assess the mechanical and physical features of the soil, such as its density, plasticity, constituency and so on. Evaluation of these features allows appropriate means to be chosen to achieve the accuracy required by the project. Work quality and accuracy requirements are outlined in the presented TV diagnostic report and the general conclusions. Visual and instrumental diagnostic methods have been used to perform the assessment, statistical analysis of the data has been carried out, and comparisons have been made between project-based waste water installation depths and actual depths. There were already known inaccuracies due to the impact of the prevailing soil and groundwater.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115305
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

42
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.