Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽebrauskienė, Audronė-
dc.contributor.authorTamošiūnas, Martynas-
dc.date.accessioned2020-12-21T21:52:01Z-
dc.date.available2020-12-21T21:52:01Z-
dc.date.issued2018-06-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115277-
dc.description.abstractMagistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami paprastosios trūkažolės gūželių kokybės ir derliaus kiekio tyrimų duomenys, atželdinamų skirtinguose substratuose ir mulčiuojant durpėmis. Darbo objektas – paprastosios trūkažolės gūželių, atželdintų skirtinguose substratuose ir skirtingais metodais, derliaus kokybė ir cheminė sudėties analizė. Darbo metodai: paprastosios trūkažolės šakniavaisiai buvo iškasti lapkričio 15 dieną, o lapai nupjauti 2 cm atstumu nuo šaknies kaklelio. Tyrimams atrinkti 4 – 6 cm skersmens (ties šaknies kakleliu) šakniavaisiai, be ligų požymių ir mechaninių pažeidimų. Šakniavaisiai buvo trumpinami iki 15 cm ilgio, nupjautos smulkios šoninės šaknys, ir patalpinti į 5 litrų vegetacinius indus su skirtingais substratais: durpių, komposto, perlito, smėlio ir be substrato – vandeniu. Tyrimo atlikimo metu buvo naudojami du paprastosios trūkažolės atželdinimo metodai: 1. paliekant šaknies kaklelį atvirą 2. šaknies kaklelį mulčiuojant 15 cm durpių sluoksniu Norint gauti tikslesnius tyrimo rezultatus buvo atliekami keturi pakartojimai. Atželdinimas pradėtas gruodžio 5 dieną ir truko 32 dienas. Paprastosios trūkažolės atželdinimo metu buvo stebėta nemulčiuotų gūželių augimo dinamika, gūželių aukštis matuotas kas dvi dienas. Nuėmus visą paprastosios trūkažolės gūželių derlių išmatuotas ilgis, skersmuo, masė. ASU Maisto žaliavų tyrimų laboratorijoje, buvo atlikti gūželių cheminiai tyrimai, nustatyta sausųjų medžiagų, sausųjų tirpiųjų medžiagų, kalio, nitratų kiekiai pagal Lietuvos standartizacijos departamentas nustatytas metodikas. Duomenys įvertinti dispersinės analizes metodu, naudojant programa DISVEG iš programų paketo „Selekcija“ (Tarakanovas, Raudonius 2003). Darbo rezultatai. Atželdinamos paprastosios trūkažolės gūželės, skirtinguose substratuose, intensyviausiai augo komposto ir durpių substratuose. Tiriant augimo dinamiką nustatyta, kad komposto ir durpių substratuose atžėlusios gūželės, nuo atželdinimo pradžios praėjus 28 dienoms, greičiausiai pasiekė standartinį 17cm aukštį. Didžiausias vidutinis gūželės skersmuo (4,32 cm) gautas atželdinant mulčiuoto komposto substrate. Atželdintų gūželių didžiausias vidutinis ilgis (21,08 cm) buvo gautas atželdinant mulčiuoto perlito substrate. Didžiausią vidutinę masę (166,76 g) sukaupė mulčiuoto komposto substrate atžėlusios gūželės. Apskaičiavus paprastosios trūkažolės gūželių derliaus kiekius kg m-2 nustatyta, kad esmingai didžiausias atžėlusių gūželių 42,49 kg m-2 derliaus kiekis gautas mulčiuoto komposto substrate. Didžiausią sausųjų medžiagų kiekį (7,2 %) sukaupė nemulčiuoto komposto substrate atžėlusios gūželės. Didžiausias tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis (4,96 %) nustatytas gūželėse atžėlusiose nemulčiuotų durpių substrate.lt
dc.description.abstractThe master thesis presents the results of forcing optimization on chicory. Re grown chicory in different substrates and peat mulch got data was collected.. Data of yeld and chicons quality are presented Research object – chicory (Cichorium intybus L. var. foliosum) yield quality and chemical composition re growing Chicons in different substrates and different re grow methods, Research aim – identify and compare influence of forcing in different substrates and re growth methods on chicory (Cichorium intybus L. foliosum herb.) chicons yield quality and chemical composition. Research methods: Chicory roots was dig out November 16th, leaves cut 2cm above root krown. For reaserch chicory roots with 4-6cm diameter was chosen. Roots cut to 15 cm length to fit in 5 liters growing pot with different substrates. Some chicory chicons as control re grown without substrate in water. was carried out two-factors investigation: factor A – mulching, B – substrates. Research made in 4 repeats. Chicory chicons was forced in growing tables with 3cm level of water, in the dark room, 16 – 20°C temperature. Research results. The most intensive re growth was found on chicons in peat and compost. Chicons re growth in these substrateswas the fastest reach standard height (17 cm) in 28 days. The widest chicon deameter (4,32 cm) was found on chicory re growth in compost with mulching. The highiest avarage height was found on chicory in perlite substrate with mulching. The biggest avarge mass (166,76) was found on chicory re growth in compost with mulching. The biggest yield (42,49 kg m-2) of chicories chicons was found in compost substrate with mulching. Better chemical composition was chicons forcing immediately after harvest. The biggest content of dry matter (7.2 %) was found on chicory chicons in compost and soluble dry matter content (4.96 %) was found on chicons re growth in peat.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent38 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectPaprastoji trūkažolėlt
dc.subjectatželdinimaslt
dc.subjectcheminė sudėtislt
dc.subjectmulčiavimaslt
dc.subjectsubstratailt
dc.subjectcichoryen
dc.subjectregrowen
dc.subjectchemical compositionen
dc.subjectsubstratesen
dc.subjectmulchingen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titlePaprastosios trūkažolės (cichorium intybus l. Var. Foliosum) gūželių atželdinimo optimizavimaslt
dc.title.alternativeChicory (Cichorium intybus L. var. foliosum) chicons forcing optimizationen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
martynas_tamosiunas_md.pdf679.36 kBAdobe PDF   Until 2023-05-01View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.