Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115259
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Pakalnis, Robertas
Title: Traktoriaus priekabos riedėjimo pasipriešinimo tyrimas
Other Title: Tractor-Trailer Rolling Resistance Research
Extent: 62
Date: 21-May-2018
Keywords: pasipriešinimas;priekaba;kelias;padanga;koeficientas;resistance;trailer;road;tyre;coefficient
Abstract: Transportavimo darbai žemės ūkyje atliekami išvežant produkciją esant įvairiems atraminiams paviršiams. Norint efektyviai naudoti transporto priemones jos turi būti pritaikytos įvairioms sąlygoms, todėl svarbu nustatyti pagrindinius veiksnius, kurie turi didžiausią įtaką energijos nuostoliams atliekant transportavimo darbus su priekaba. Vienas iš jų yra riedėjimo pasipriešinimas. Darbo tikslas : nustatyti priekabos riedėjimo pasipriešinimą esant skirtingiems atraminiams paviršiams (ražiena, žvyrkelis, asfaltas), įvairioms priekabos padangų vertikalioms apkrovoms (nuo 34,74 iki 132,84 kN) ir skirtingiems oro slėgiams padangoje ( nuo 1,3 iki 2,5 bar.). Riedėjimo pasipriešinimo koeficiento tyrimui atlikti buvo naudojama traktorinė dviašė „Pronar T-672/1“ priekaba. Tyrimu metu tarp traktoriaus „John Deere 6130R“ ir priekabos „Pronar“ buvo sumontuotas jutiklis riedėjimo pasipriešinimo jėgai matuoti. Pagal gautus tyrimo rezultatus pastebima, kad minimali riedėjimo pasipriešinimo koeficiento f reikšmė ražienoje gaunama sumažinus padangų slėgį iki 1,6 bar, o vertikaliai apkrovai esant 132,84 kN. Koeficiento reikšmė gaunama f = 0,036. Žvyrkelyje minimali reikšmė gaunama kai padangų slėgis 2,5 ir 2,2 bar esant 132,84 kN vertikaliai apkrovai. Koeficiento reikšmė f = 0,019. Bandymą atliekant ant asfalto dangos, minimali riedėjimo pasipriešinimo koeficiento f reikšmė gaunama tada, kai oro slėgis padangoje yra 2,5 bar, o vertikali apkrova 132,84 ir 113,22 kN. Koeficiento reikšmė - f = 0,01.
Transportation services in agriculture are carried out transporting products from the sites with different support surfaces. In order to use vehicles efficiently, they must be adapted to different conditions, and therefore it is important to identify the key factors that have the greatest impact on the energy loss of the transport operations with the trailer. One of them is rolling resistance. The research aim is to determine the trailer rolling resistance under field conditions with different types of surfaces (stubble, gravel – road, asphalt), different vertical loads of trailer (from 34.74 to 132.84 kN) and different tyre pressures (from 1.3 to 2.5 bar). The \"Pronar T-672/1\" trailer was used for rolling resistance coefficient research. During the study, measuring element for rolling resistance was fitted between „John Deere 6130R “tractor and „Pronar“ trailer. According to the results of the research, the lowest value of rolling resistance coefficient f on stubble was obtained by reducing the tyre pressure to 1.6 bar and at vertical load of 132.84 kN. The coefficient value f = 0.036. On stubble the lowest value was observed at the pressure of 2.5 and 2.2 bar in the tyres with vertical load of 132.84 kN. The coefficient value f = 0.019. When testing on asphalt pavement, the minimum rolling resistance coefficient f is obtained when the air pressure in the tyres is 2.5 bar and the vertical load is 132.84 and 113.22 kN. The coefficient value is f = 0.01.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115259
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
robertas_pakalnis_md.pdf2.36 MBAdobe PDF   Until 2022-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.